facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

I a vostè, li regalen 150 euros?

psmllucmajor | 28 Gener, 2007 23:08

Miri, depèn: si és de s'Arenal i viu a Llevant del torrent dels Jueus, no; si és de s'Arenal i viu a Ponent del torrent dels Jueus potser sí, depèn. I de què depèn? Ah! Si sou de Palma i amb nins que estudiïn primària sí, si sou de Palma amb nins de secundària no, si sou de Llucmajor... de cap de les maneres!.

Aquests són els criteris d'equitat i justícia del PP. Aquest partit que s'infla tant en parlar de la Constitució i de la "igualtat entre els espanyols" ha aconseguit que l'educació gratuïta ho sigui més o menys en funció dels límits del terme municipal! I tremolem, perquè avui publiquen la seva darrera promesa electoral: "transferir cultura i serveis socials als ajuntaments".

 (Segueix)

Posted in Educació i cultura . Comentaris: (3). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

UM, és nacionalista?

psmllucmajor | 25 Gener, 2007 00:09

Unió Mallorquina al Ple on es presentaven les propostes de resolució del Debat de Política General del Consell de Mallorca va votar en contra de les següents propostes presentades pel PSM-Entesa Nacionalista:

NO A establir mesures restrictives en el creixement urbanístic del litoral i també sobre l'oferta turística, inclosa l'oferta turística residencial;

NO A modificar el Pla Director Sectorial de Carreteres i el Pla Territorial per eliminar l'autopista d'Inca-Manacor i la segona via de cintura de Palma;

NO A limitar el nombre de camps de golf i prohibir hotels associats en sòl rústic;

NO A ampliar a 500 metres l'entorn de protecció del BIC del Monestir de la Real;

NO A abandonar les pràctiques clientelars per afavorir associacions i entitats configurades amb alts càrrecs d'UM;

NO A crear una Comissió d'Investigació sobre la política de subvencions del Consell;

NO A reivindicar el dret d'autodeterminació del poble de les Illes Balears;

NO A que el nou Estatut d'Autonomia reculli la formula del concert econòmic.

Aquestes dues darreres votacions són ben curioses per un partit que es defineix com "l'únic vertaderament nacionalista, després de la deriva del PSM cap a posicions d'extrema esquerra i aliances amb partits sucursalistes, bla, bla, bla..."

 (Segueix)

Posted in Llengua, identitat . Comentaris: (2). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Coordinats amb en Rodríguez

psmllucmajor | 24 Gener, 2007 22:34

El batle de Llucmajor ha posat la Policia Local a les ordres del conseller Rodríguez ("la información es que sería hoy"). Aquesta setmana els batles (PP) de Palma, Llucmajor, Calvià i Marratxí han constituït el que anomenen Consell Metropolità de Coordinació Policial. Segons el conseller Rodríguez ("el presidente, tú, Perera y yo"), aquesta mesura suposarà el final de la Policia Local "entesa com un compartiment estanc, per tal de convertir-la en vasos comunicants". Les habilitats comunicatives i de coordinació ("a las once de la mañana quedábamos hoy") del Conseller Rodríguez ("tengo que llamar a Perera ahora") ja han quedat prou de manifest, però encara resulta més hilarant conèixer quina ha de ser l'aportació de Lluc Tomàs a la mancomunitat policial de la badia de Palma.

 (Segueix)

Posted in Mobilitat, seguretat, trànsit . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

El Consell treu a concurs la demolició d'un dipòsit d'aigua a Llucmajor mentre Cort legalitza 1.300 xalets a 36 urbanitzacions il·legals

psmllucmajor | 22 Gener, 2007 23:45

Davant la passivitat de l'Ajuntament, i amb una lentitud digna de millor causa, el Consell ha fet un ou de dos vermells i, després de dos anys de tràmits, ha decidit treure a concurs l'enderrocament... d'un dipòsit d'aigua a Llucmajor. El responsable d'urbanisme del consell, Bartomeu Vicens (UM), ha justificat la demora davant la negativa dels propietaris a dur a terme la demolició (en faltaria d'altra) i la "passivitat dels ajuntaments a l'hora de fer complir la llei en aquesta matèria".

La negligència de l'ajuntament de Llucmajor a l'hora d'aplicar la disciplina urbanística, especialment en el sòl rústic, és una constant de dècades, però té una explicació, si més no, política(Segueix)

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (1). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Eòlica... off-shore, of course

psmllucmajor | 22 Gener, 2007 23:07

L’energia eòlica ha generat reaccions contradictòries en el camp ecologista, d’un vent els grups verds es manifesten genèricament partidaris d’aquesta energia renovable, de l’altre sovint s’oposen a instal·lacions d’aerogeneradors per causa del seu impacte sobre el medi local. Aquesta contradicció entre allò que es defensa a l’escala global i allò que es critica en el seu impacte local és un error que s’ha d’evitar.

 (Segueix)

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (1). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Demanam la retirada de les àrees de reconversió territorial de s'Arenal i sa Ràpita

psmllucmajor | 22 Gener, 2007 19:07

El PSM ha presentat avui tretze esmenes a la llei del paisatge en què proposa la creació de la figura del 'paisatge cultural', amb l'objectiu de salvaguardar els elements paisatgístics històrics i culturals. També hem demanat que se suspenguin les actuacions urbanístiques en zones que es troben en perill, en un bon nombre d'àrees de Mallorca que el Pla Territorial del PP i UM preveu que es puguin urbanitzar malgrat el seu interès ambiental i paisatgístic, així com mesures encaminades a frenar les actuacions urbanístiques en espais naturals i a evitar la construcció d'autopistes a l'arxipèlag.

 (Segueix)

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Medi Ambient autoritza el parc eòlic de Llucmajor

psmllucmajor | 22 Gener, 2007 17:13

La Comissió Balear de Medi Ambient dóna el seu vist i plau a la implantació d'un mínim de set aerogeneradors en el Puig de Randa. Encara que aquest sí s'ha donat amb condicions, s'autoritza l'alçament de més de set torres en un espai protegit (Àrea Natural d'Especial Interès - ANEI) que limita amb un LIC (Lloc d'Interès Comunitari) fortament protegit per la Unió Europea.

 (Segueix)

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (2). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Encara que el delegat del Govern...

psmllucmajor | 20 Gener, 2007 11:17

...en Ramon Socias, digui que no és feina seva (deu ser feina de l'ambaixador d'Espanya) i que no en podrà dir res fins el mes que ve, avui continua la protesta de la Guàrdia Civil. A les dotze ha començat una manifestació a Madrid en què els membres de l'institut armat demanen millores salarials i laborals.

 (Segueix)

Posted in Mobilitat, seguretat, trànsit . Comentaris: (5). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

La primera manifestació de la temporada: Salvem Cala Blanca!

psmllucmajor | 18 Gener, 2007 23:36

PSM: Per salvar Mallorca!

 (Segueix)

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Els contractes a dit... sempre els mateixos

psmllucmajor | 18 Gener, 2007 21:50

L'estudi dels decrets d'alcaldia ens confirma, un mes i un altre, que els doblers dels llucmajorers es gasten a discreció de l'equip de govern i que, generalment, acaben en unes butxaques ben definides. Aquest darrer mes ens hem trobat que Eduardo Vellibre i Roca ha cobrat 7.820,80 euros en concepte d'assistència tècnica els mesos d'octubre i novembre... a tres mil nou-cents euros el mes!

Eduardo Vellibre era el candidat del PP a l'ajuntament de Calvià el 1992 i va veure's implicat en la trama orquestrada per subornar un regidor del PSOE per canviar la majoria de govern en aquell ajuntament a canvi de 100 milions de pessetes.

 (Segueix)

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent