facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

Un dia trist, molt trist. (Intervenció de Joana LLuïsa Mascaró al ple extraordinari de 30-03-2012

psmllucmajor | 30 Març, 2012 17:05

En primer lloc permetim un reconeixement molt sincer al personal que ha hagut de fer feina de valent aquestes darreres setmanes, llevant moltes hores a la família, per poder tenir tota la paperassa a punt i fer possible que els proveïdors puguin cobrar.

Moltes gràcies a tots, especialment a la interventora, a l’economista i als administratius que han treballat amb ells.

DIA TRIST

Dit això, avui és un dia trist, molt trist.

Avui som aquí, per desmantellar part de l’estat del benestar dels llucmajorers i llucmajoreres, de tots els residents al nostre terme.

Ho hem patit els darrers mesos amb l’arribada del PP als governs de Mallorca i de les Illes Balears, també amb l’arribada del PP al Govern d’Espanya; i ara es consolida a Llucmajor amb aquest Pla que estan obligats a presentar per poder resoldre la nefasta gestió de més de 20 anys de PP a la Casa de la Vila.

COM HEM ARRIBAT A AQUESTA SITUACIÓ

Fins i tot, una servidora, que segurament som la que més ha treballat amb els números d’aquesta casa i més ha insistit en què s’havia de posar remei, vaig quedar esborronada quan els vaig veure tots junts els números.

Un romanent de tresoreria negatiu de 27 milions, esborrona. Almenys a mi me va esborronar.

I el reconeixement dels 16 milions d’euros de pendents de cobrament, que en realitat no són pendents de cobrament: No els vull dir què me va provocar!

Els ho havíem dit a cada pressupost i a cada liquidació, que era impossible que arribessin.

Els ho hem dit i avui ho tornaran sentir (si ho volen escoltar).

Hem arribat a on hem arribat perquè durant anys i anys, han falsejat els ingressos, pressupostant partides que mai han arribat.

Hem arribat on hem arribat, perquè han gastat encara més que allò que havien pressupostat. Han gastat i han malgast. Perquè durant anys també se’n tudaren molts:

 • càrrecs de confiança

 • festes i berbenes gratuïtes amb figures de primer nivell que ens costaven una fortuna

 • lloguers

 • estudis i treballs tècnics

I si volien fer obres, anaven als bancs a demanar més doblers.

I durant anys anaven afegint factures al munt de “pendents de pagament” o feien “endosos” passant de tenir el deute amb algunes empreses a tenir-lo amb els bancs.

I a casi cada plenari, a l’hora d’aprovar el pressupost, o la liquidació o de revisar les resolucions de batllia, avisàvem que arribaria un punt en què la situació no tendria remei.

I ha arribat!

Però per nosaltres, per la gent del PSM, no és cap consol poder dir JA US HAVÍEM AVISAT!

I no ho és perquè qui pagarà els plats romputs seran les persones que hi ha la residència i les que confiaven anar-hi algun dia. I les seves famílies (si en tenen) que hauran de cercar una solució (més “correntsos” que aviat).

Pagaran els plats romputs les famílies que tenen infants a les escoletes, les que tenen fills o filles a l’escola de música o a la banda...

Pagaran els plats romputs les persones que enviareu a l’atur.

Els s’arenalers que no només no podran anar a la piscina, sinó que hauran d’esperar uns anys més a tenir els aparcaments i veure la Plaça Reina Maria Cristiana en les condicions que es mereix una zona com aquella.

I pagaran els plats romputs totes les famílies quan els arribi el rebut de la contribució que ja s’havia incrementat prou fa uns anys.

Més del 22%; incrementau l’IBI, més del 22% senyor batle!

PERVERSIÓ RDL 4/2012

La única cosa positiva de tot això és que empresaris i proveïdors podran cobrar.

Perquè les obligacions del RDL 4/2012 als ajuntaments són d’una gran perversitat, ja que:

 • Hipoteca l’autonomia municipal

 • Imposa un model ultraliberal d’administració pública, obligant a que els serveis siguin pels que se’ls poden pagar.

 • Consolida la perversió del model econòmic especulatiu que ha provocat la crisi: El Banc Central Europeu, el banc de la Unió Europea, deixa doblers als bancs (que han contribuït i molt a la crisi) a un interès de l’1%. I els bancs els deixen als Estats de l’Unió Europea al 5%. Un escàndol impresentable i rebutjable
 • Insisteix en la reducció del dèficit a costa de desmantellar l’estat del benestar, quan el dèficit entre allò que paguen i allò que reben els ciutadans de les Illes Balears a l’Estat és el 14% (més de 3.000 milions d’euros), pràcticament el mateix que el Pressupost de la Comunitat Autònoma.

 

NECESSITAT D’UN PLA DE SANEJAMENT

De totes maneres, a Llucmajor, independentment del RDL 4/2012, era més que necessari fer un Pla de sanejament i arreglar d’una vegada els comptes de la Casa de la Vila.

Si ho haguessin fet abans, avui no seríem aquí.

O hi seríem amb unes propostes molt més assumibles per nosaltres, però sobretot molt més assumibles pels ciutadans.


ALGUNES DE LES MESURES QUE PROPOSEN HO SÓN ASSUMIBLES:

 • Eliminació dels càrrecs de confiança (els ho vam demanar quan van dur les retallades al personal i no ho van voler fer)

 • Reducció de costos de la recollida de fems i de la selecció de residus (fa molts anys que ens haguéssim pogut estalviar el sou d’una persona que vàreu col·locar dins EMAYA)

 • Supressió de lloguers

  • (Per cert, perquè es preveu indemnització per rescissió de contracte a l’empresa que gestiona la piscina de s’Arenal i no se’n preveu per rescindir el lloguer de sa Farinera?)

 • Els estalvis en comunicacions


Totes aquestes són mesures assumibles, pel PSM, i sobretot pel poble.

Però no podem assumir de cap manera, no hi podem donar suport, perquè no en podem ser còmplices ja que no en som culpables és:

 • Increment del 22, 6 de l’IBI

 • Tancament de la Residència de majors

 • Reducció de personal a les escoletes

 • D’ajornar els aparcament i millorar la Plaça R. M. C.

Això no ho podem assumir de cap manera.

ABSTENCIÓ

Era més necessari sanejar lahisenda municipal, però ho fan massa tard.

Com li deim abans, la única cosa positiva és que els proveïdors podran cobrar els 21 milions d’euros que els devem, i això és necessari i urgent.

Per això el nostre vot serà abstenció.

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent