facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

Suport del PSM als mestres

psmllucmajor | 10 Desembre, 2012 18:12

Al passat plenari de l’Ajuntament de dia 28 de novembre vaig defensar, en nom del PSM, la següent moció.

L'educació és un referent i un instrument per millorar, transformar i cohesionar tota societat. L'accés a l'educació ha de ser universal per garantir que tota persona tengui els mateixos drets.

L'escola, com a element organitzador i gestor d'aquest canvi, té el deure i l'obligació de defensar el bé comú i els drets dels infants, i això fa que els mestres, el col·lectiu d'ensenyants, treballin per formar els futurs ciutadans tenint presents els valors de la igualtat, la democràcia, el respecte i l'estima vers a la cultura. Això és defensar el lliure pensament, obrir mentalitats i madurar com a persones.

No és casualitat, idò, que tota dictadura tengui com a objectiu eliminar l'educació com a valor universal i penalitzi el col·lectiu de mestres, com els agents “perversos” que cal debilitar.

Les actuacions continuades del Partit Popular a través del Govern central i el Govern de les Illes Balears tenen l'objectiu de controlar l'ideari dels centres escolars, instaurar el pensament únic i l'autoritarisme:

  • Les retallades de professorat als centres públics i concertats.

  • Augment dels alumnes per aula.

  • Declaracions continuades dels gestors polítics, especialment del president del

  • Govern i el conseller d'Educació, menyspreant els mestres.

  • Intent de confrontació des de la Conselleria d'educació contra les escoles.

  • Elaboració de legislació opressiva vers als docents.

La gran majoria de mestres ho són per vocació i la gran majoria també han protestat per les retallades econòmiques i socials, però han seguit fent la feina que la societat els ha confiat, la formació dels infants, el futur del nostre poble.

És per això que el grup municipal del PSM proposa al Ple l’adopció dels següents:

1.L’Ajuntament de Llucmajor reconeix la tasca dels mestres i, en aquests moments difícils, els mostra suport i solidaritat.

2. L' Ajuntament de Llucmajor demana la retirada de l'esborrany d'avantprojecte de llei reguladora de la convivència escolar i de l'autoritat del professorat, ja que vulnera tant els drets del professorat com de l'alumnat.

Com era d’esperar tant el portaveu del PSOE com el de Convergència, varen recolzar la nostra proposta i s’hi adheriren. ASI va dir que s’abstendria perquè no era un tema per debatre a l’Ajuntament.

I el PP -ai el PP- hi va votar en contra argumentant que hagués pogut recolzar el primer punt però que no trobava correcte que si era un esborrany demanéssim la retirada abans de ser llei.

De res varen servir els arguments que el millor moment era precisament ara, abans que s’aprovés una llei que ens retreu a temps passats que crèiem que no tornarien.

De res va servir explicar les retallades que pateixen les escoles i instituts, els deutes que els ofeguen o que encara no han cobrat les beques per llibres, menjadors i transport escolar del curs 2010-2011.

De res va servir explicar que els atacs que dirigents del PP fan contra les escoles, fins i tot el president, en res beneficia ni l’escola ni la societat.

De res va servir explicar que precisament l’esborrany s’ha de retirar abans de convertir en llei un document que, amb el pretext de regular la convivència escolar, és una amenaça per als mestres i en res beneficia la convivència, ni escolar ni social.

El PP de Llucmajor no està per donar suport als mestres i a la democràcia a les escoles, però ha après la lliçó que els envien des de Palma i des de Madrid. No han omplit cap de les promeses que feren durant la campanya, però recordau el lema que utilitzaven “canviadors”.

En això s’ha convertit el PP, en canviadors del model de país, de societat i d’escola; estan provocant un canvi per aconseguir implantar el neoliberalisme no només a l’economia, també a l’escola i a la societat i arribar a un model que creiem més que superat: unes classes dirigents ben formades i una societat inculta i submisa (i font de a d’obra    arata!).

Per desgràcia, el PP de Llucmajor fa d’escolanet d’en Bosch dels vídeos fantasma i els dinar de llagosta a Cabrera, del Bauzá antiautonomista i retallador per fer carrera personal a Madrid i del ministre de la gran wertgonya. Quina desgràcia de PP!

Jaume Tomàs Oliver
Portaveu del Grup Municipal PSM

Posted in Llengua, identitat . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Poca qualitat democràtica al plens de Llucmajor. El ple de desembre a l'ajuntament de Llucmajor.

psmllucmajor | 10 Desembre, 2012 18:10

El PSM de Llucmajor defensa, sempre ho ha fet, una democràcia participativa on tots els ciutadans puguin participar activament a la vida política del poble. Un pilar bàsic, per poder participar, és estar informat del debat que se produeix al principal òrgan de decisió dels Ajuntaments, els plens; i a l'Ajuntament de Llucmajor, la informació que se té dels plens és més aviat escassa.

És evident que l'equip de govern de l'ajuntament no hi creu en la democràcia participativa i per aquesta raó realitza els plens en dies i hores, on la majoria de la gent té difícil l'assistència. Dos detalls més d'aquesta, intencionada, dificultat d'accés a la informació i les decisions polítiques del municipi:

  • Fa uns mesos que l'enregistrament en vídeo dels plens s'ha deixat de fer, sense que hi hagi alternatives a curt plaç.

  • La web municipal, recentment estrenada, no ens ajuda gens, ja que fa anys que ni se publiquen ni els ordres dels dies ni un mínim resum o acta del que se debat al ple.

Així que hem decidit publicar-ho nosaltres, per permetre a qualsevol Llucmajorer pugui estar informat del que passa al seu ajuntament.

 (Segueix)

Posted in Participació ciutadana . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent