facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

El PSM de Llucmajor proposa reduir sous i dietes de regidors

psmllucmajor | 23 Gener, 2013 14:57

Els nacionalistes ho volen destinar a polítiques d’ocupació i a ajudes a entitats

El PSM de Llucmajor proposa que el pressupost de l’Ajuntament per a 2013 rebaixi les partides destinades a regidors, per poder donar ajudes a entitats locals de tots el àmbits (social, cultural, esportiu) així com incrementar les polítiques d’ocupació.

Miquel Serra, regidor del PSM, ha explicat que “no esteim en contra que els regidors i el batle cobrin un sou digne per la seva dedicació a l’Ajuntament, ben al contrari, ja que si no fos així només es podrien dedicar a la política aquelles persones que tenen prou recursos per poder viure sense fer feina: Però, en aquesta època on des de les mateixes administracions s’exigeixen sacrificis als ciutadans, és lògic que els regidors i regidores també facem un esforç”.

Segons els regidors nacionalistes, a l’esborrany de pressupost municipal que s’està discutint aquests dies en comissió -tràmit previs a l’aprovació pel Ple- hi ha previst que 14 regidors o regidores cobrin dedicació exclusiva o parcial (apart del batle); i altres 6 cobrin dietes per assistència a les sessions del Ple o de les comissions informatives, amb un cost de més de 550.000 euros anuals.

“La nostra proposta - exposa Miquel Serra- negociable evidentment amb la resta de grups municipals, va des de la supressió d’algunes regidories, la unificació d’altres, la reducció el nombre de dedicacions totals i parcials; així com rebaixar un 25% les dietes per assistència de qui no té dedicació, i podria suposar un estalvi de entre 150.000 i 180.000 euros, que es podrien destinar a ajudes a les entitats”.

Serra ha comentat que “aquests doblers es podrien destinar a ajudar les entitats socials, esportives i culturals que se les ha retirat les subvencions i, també a polítiques actives d’ocupació: el mes de desembre hi havia 3.118 aturats al terme de Llucmajor, una xifra mai assolida al nostre municipi i per això ens preocupa i molt que la proposta del batle Joan Jaume i del PP, sigui retallar un 75% els doblers que hi destinava quan precisament són més necessàries que mai”.

“Des del PSM continuarem defensant aquestes i altres propostes amb la finalitat que els pressupostos de l’Ajuntament per a 2013 siguin el més justos possibles amb les persones del nostre terme municipal“, ha conclòs Miquel Serra.

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

PSM-IV-ExM de Palma i PSM de Llucmajor presenten mocions en contra de l’ampliació “desmesurada i insostenible” del Club Nàutic de S’Arenal

psmllucmajor | 16 Gener, 2013 15:35

Els regidors de PSM-IV-ExM de Palma i i del PSM de Llucmajor consideren que l’ampliació és es posa en perill la reserva de posidònia i suposarà un deteriorament de la qualitat de l’aigua de la platja i pèrdua d’arena a la part central de la badia

PSM-IV-ExM de Palma i PSM de Llucmajor presenten mocions als respectius ajuntaments per denunciar, l’afectació i l’impacte gravíssim que tindrà aquest projecte d’ampliació tant sobre el medi ambient i l’entorn, com sobre el petit comerç, la planta hotelera i els propis residents de la zona.

Jaume Tomàs, portaveu del PSM de Llucmajor assegura que “des del punt de vista ecològic és un desastre de dimensions majúscules perquè tindrà un impacte molt greu sobre les praderes de posidònia posant en greu perill la conservació de la Reserva Maria del Cap Enderrocat”.

Per la seva part, Antoni Verger, portaveu de PSM-IV-ExM de Palma, denuncia que “amb aquest projecte els interessos particulars es posen per damunt l’interès general. Guanyaran uns pocs però hi perdrem la majoria, residents, turistes, petit comerç, hotelers, amb menys arena, pitjor qualitat d’aigües i un impacte paisatgístic important”.

Els regidors de Palma i Llucmajor duran mocions als respectius plenaris que se celebraran a finals d’aquest mes de gener per posar damunt de la taula els greus perills que suposaran aquest projecte desmesurat i sobredimensionat, que passarà de les 12,3 Ha actuals a les 21,6 que preveu el projecte d’ampliació. Els regidors del municipi, a més, denuncien la manca d’informació, els obstacles per accedir a l’expedient així com l’opacitat amb què s’està duent aquest procés per part de l’Ajuntament de Llucmajor.

Concretament, l’afectació sobre la platja de s’Arenal suposaria empitjorar la qualitat de l’aigua i de l’arena, ja que hi hauria una variació de la dinàmica de sediments, un fet que accentuarà el procés d’augment significatiu de l’arena situada a la platja annexa al club nàutic en detriment de la de la zona central da la badia, cada vegada més despoblada d’arena.

Pel que fa a la reseva de posidònia, tot i que hi ha nombroses normatives que la protegeixen, l’informe d’impacte ambiental del projecte d’ampliació evidencia que hi haurà una afectació important sobre la posidònia malgrat intenti minimitzar les conseqüències.

D’altra banda, el Pla de Rehabilitació Integral de la Platja de Palma i el seu master plan, aprovat amb el consens de totes les forces polítiques, apostava per rehabilitar la zona amb paràmetres de sostenibilitat i qualitat ambiental cosa absolutament incompatible a un projecte com l’ampliació desmesurada del Club Nàutic, que suposarà un empitjorament de la qualitat de l’aigua, el paisatge i l’ecosistema natural.

 


 

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

El PSM de Llucmajor presenta al·legacions a l'ampliació del Club Nàutic de s'Arenal

psmllucmajor | 09 Gener, 2013 12:01

Els nacionalistes es mostren preocupats per un projecte que deixaria la zona central de la badia sense arena.
L'agrupació del PSM a Llucmajor ha presentat al·legacions a l'informe d'impacte ambiental i al projecte bàsic d'ampliació del club nàutic de s'Arenal, que preveu un augment del 75,6% de la superfície del club nàutic -de 12,3 hectàrees actuals passaria a 21,67 ha- i la construcció d'un centenar de nous amarraments (un increment del 24%) destinats a embarcacions de gran eslora.
Segons el portaveu del PSM a Llucmajor, Jaume Tomàs, “el projecte és sobredimensionat i desfasat amb les necessitats reals d'amarrament i l'informe d'impacte ambiental que l’acompanya és insuficient, i està fet a mida per justificar l’ampliació.”
Tomàs ha explicat que a les seves al·legacions destaquen l’efecte negatiu que tendria l’ampliació sobre la qualitat de l’aigua i de l’arena de la platja de s’Arenal. I ha assegurat que aquest efecte negatiu es reconeix tant a l’estudi d’impacte ambiental com al projecte, on s’afirma que la variació de la dinàmica de sediment i l'augment significatiu de l'arena situada a la platja annexa al club, en detriment de la zona central de la badia que quedarà despoblada d'arena.
El partit nacionalista també denuncia que l'informe no ha tengut en compte l'amenaça del projecte sobre la posidònia, de la qual depèn la qualitat de les aigües. La posidònia està protegida per diversa legislació ambiental, autonòmica, estatal i per diverses directives europees de protecció dels hàbitats natural. A més, l’existència de la Reserva Marina, annexa al club, queda en entredit per aquest projecte.
L’agrupació del PSM es mostra preocupada també perquè aquest projecte afecta al procés, ja iniciat, de millora i embelliment de la Platja de Palma, ja que l'ampliació del club nàutic de s'Arenal provocarà que la platja i la zona costanera es degradin encara més. La indústria hotelera, el petit comerç, el turisme residencial i la població en general en quedaran afectats.
“La platja i les seves aigües són el principal reclam del nostre turisme i s’ha d'evitar tornar a cometre els errors del passat, molts dels quals ja han provocat danys irreparables a la zona. La societat actual ens exigeix una altra manera de fer les coses. No tot se pot justificar amb l'únic paràmetre de la viabilitat econòmica. Els interessos econòmics i els naturals han de poder conviure“, ha conclòs Jaume Tomàs.
 (Segueix)

Posted in Participació ciutadana . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent