facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

L'estafa del PP

psmllucmajor | 30 Gener, 2015 22:16

Com segur ja sabeu, el Partit Popular planeja un canvi de les normes del joc democràtic. Vol garantir que un partit amb una majoria simple (i el 40% dels vots) tengui garantida l'elecció del batle, blindant-lo de possibles pactes postelectorals. Un atac a la democràcia municipal, perpetrat unilateralment pel Partit Popular a pocs més de 8 mesos d'unes eleccions. Totes les lleis electorals són susceptibles de millora però un mínim de respecte per les formes democràtiques ens diu que qualsevol reforma electoral ha de sorgir d'un gran consens entre les diferents formes polítiques.

La reforma electoral no està fonamentada en una demanda social, únicament respon a la voluntat del PP de perpetuar-se en el poder a força de burlar les majories democràtiques. Però no vull entrar a fons en aquest conflicte, segur que serà un tema del qual se xerrarà i molt les properes setmanes.

L'excusa del canvi electoral és, segons he sentit, que aquesta mesura permetrà complir el programa. Que el PP xerri d'acomplir el programa pot sonar a acudit dolent, quan sabem que tot i l’àmplia majoria absoluta a nivell estatal el programa amb el qual se varen presentar i la seves polítiques han anat en direccions molts diferents. També a Llucmajor el binomi compliment de programa i majoria absoluta estan completament dissociats.

Han passat quasi el 85% de la legislatura, percentatge suficient per revisar el programa electoral del partit guanyador i el seu grau de compliment.

INVERSIONS
Només varen proposar una inversió al programa electoral, la construcció d'un pavelló a la zona de les urbanitzacions, concretament a sa Torre i ja han anunciat públicament que no serà possible. 100% d'incompliment. L'excusa és que han prioritzat les inversions per realitzar manteniment de les instal·lacions ja existents. Un passeig pels nostres carrers, voravies, escoles, places i jardins certifiquen que això no ha estat així. El manteniment municipal està molt enfora del desitjat.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El programa era innovador referent a la participació ciutadana, prometia un nou reglament per substituir l'actual, que ja ha complit 25 anys i ha quedat del tot obsolet. S’anunciava fins i tot “donar veu als plenari a les associacions”. La realitat, passats més de tres anys, és que no hi ha cap voluntat de fomentar la participació del poble en el debat i la presa de decisions. En tota la legislatura no s'ha convocat cap reunió de l'agenda local XXI ni cap fòrum ciutadà per debatre els problemes municipals.

MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Interessant i necessària era la promesa de creació de l'oficina virtual de l'Ajuntament de Llucmajor, oficina que hauria de permetre realitzar qualsevol tràmit de manera telemàtica. Aquest interessant avenç pareix que haurà d'esperar qualque regidor amb valentia i capacitat per dur a terme aquest projecte. Quan altres administracions evolucionen, el nostre Ajuntament pareix aferrat al segle passat.

ESPORT
A part del pavelló que no se construirà a sa Torre, la qual cosa és contrària al foment de l'esport base, és conegut el menyspreu i abandó municipal pels clubs de Llucmajor. Clubs que tot i defensar el nom de Llucmajor a nivell local, nacional i internacional no reben cap tipus de col·laboració, ajuda o subvenció. També anunciaren la construcció de zones
fitness a l'aire lliure, millores en els equipaments esportius municipals i foment de la bicicleta mitjançant carril bici nous. Res de tot això s'ha fet encara realitat.

JOVES
Els grans oblidats del nostre Ajuntament aquesta legislatura. Només se varen enrecordar d'ells quan varen fer el programa: “promourem l'associacionisme juvenil”, “habilitarem espais de trobada per a joves” o “prestarem atenció al problema de l'habitatge, especialment entre el joves” deien. Després d'això no han tornat a pensar en les necessitat dels joves, cap novetat per al jovent del nostre municipi en tota la legislatura.

CONVIVÈNCIA
Anunciaren un pla local contra les conductes incíviques, pla del qual no coneixem ni una paraula, ja que ningú s'ha proposat realment redactar-lo. Anàlogament amb la promesa d'una ordenança de convivència i civisme, una eina destinada a la prevenció, mediació i reparació de les conductes incíviques. Tampoc res a la vista del pla de seguretat rural. Moltes promeses i cap realitat.

PGOU
L’aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana era una del projectes estrelles per aquesta legislatura. És un document necessari i necessària és la seva adequació a la normativa posterior. Però un projecte d'aquesta mida és incompatible amb la poca capacitat de feina i esforç dels regidors, esperem, sortints.

Aquests són alguns, els que consideram més rellevants, dels flagrants incompliments que hem patit aquesta legislatura. Incompliments que demostren que majoria estable no vol dir compliment de programa. Segur que aquests 8 mesos els mateixos que ens varen fer aquestes promeses es presentaran a les nostres cases justificant-se i en faran de noves. Però afortunadament, aquest pic ja hem après i el 2015 serà el final de 24 anys de mentides i desastres del Partit Popular a Llucmajor.

Miquel Serra

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

No m'asfaltis el respecte

psmllucmajor | 20 Gener, 2015 22:08

Permeteu-nos, per començar, ja que els hem agafat, sense permís, el títol de l'article, fer un recordatori de l’exposició col·lectiva que es va realitzar al Monestir de la Real al maig 2007, “Cimentiment (o... no m'asfaltis el respecte!)”, un important esdeveniment cultural que pretenia ser un crit per aturar la destrucció del territori, de la identitat i del patrimoni social i cultural. Una súplica al sentit comú, una crida al respecte.

Han passat quasi 7 anys des de llavors, però els objectius d'aquell esdeveniment cultural tenen màxima vigència, i és que els defensors de la “nueva Mallorca” tornen a fer-ne de les seves, sense cap tipus de respecte per la terra que trepitgen, tant en temes culturals com mediambientals.

Avui ens volem centrar concretament en la política de carreteres del Partit Popular que té Llucmajor com un dels eixos més importants. Fins a tres grans projectes viaris prevists tenen com a punt clau el nostre municipi. Una erràtica política en matèria de carreteres que transforma tres projectes que podrien ser interessant en vertaderes aberracions tant econòmiques com de despesa de territori.

Carretera de Campos

Per un costat, hem de dir que sobre la carretera Llucmajor-Campos sempre hem demanat la realització d'actuacions per a la millora-ne la seguretat, però el Partit Popular projecta un desdoblament amb característiques d'autopista. Existeixen, com s'han posat en diferents ocasions, solucions tècniques que garanteixen la seguretat viària però amb cost econòmic i de territori molt inferior. Se tracta de milions d’euros i de metres quadrats consumits que se podrien estalviar, simplement escoltant l'opinió dels seus tècnics, que certifiquen que el flux viari i els problemes de seguretat podrien ser absorbits mitjançant solucions més sostenibles, tant en termes econòmics com territorials.

En aquest sentit, volem lloar la feina realitzada pel GOB en matèria de rebuig a aquest projecte i ens hi afegim decididament.

Carretera d'Algaida

En canvi, el projecte previst per la millora de la carretera Algaida-Llucmajor roman aturat sense cap explicació al respecte, quan en tota la tramitació la carretera d’Algaida anava molt per davant de la de Campos. Però definitivament ha estat la carretera campanera la que sembla que se farà en primer lloc. Tot i que se tracta d'una reforma històricament demanada, tot i que la inversió econòmica necessària és una cinquena part que la de Campos, tot i que hi ha un aparent consens per a la seva ampliació i, per últim, tot i que se tracta d'una carretera molt més sostenible, amb una amplada de 10 m, inclòs el carril bici, enfront dels 50m de la de Campos, la carretera algaidina roman en via morta, esperant no sabem molt bé què.

Semblaria que el Partit Popular volgués castigar els algaidins, que històricament han rebutjat les polítiques populars, i és que el Partit Popular ho ha deixat molt clar amb la seva campanya #defensamlonostro.

Carretera del cap Blanc

Les rotondes d'aquesta carretera, al seu pas per s'Arenal, han estat sempre conflictives, incapaces d'assumir el volum de vehicles que rebien, provocant importants retencions sobretot a les hores punta. I parlam en passat perquè petites i puntuals actuacions sobre les rotondes han permès solucionar completament el problema. Però sorprenentment, ara que el problema ja s'ha solucionat, el departament de carreteres del Consell manté un faraònic projecte de pas soterrani a les rotondes, projecte que preveu gastar més de 10 milions d’euros en poc més d'un km. Aquesta absurda tudadissa ha estat fins i tot criticada en el passat plenari pel batle popular. La nostra proposta és intentar mantenir la inversió proposada per a la millora de la seguretat a les entrades de les urbanitzacions i a la creació d'un carril bici a la zona. Recordem que aquest dies milenars de ciclistes professionals i amateurs circulen per aquesta mateixa carretera, i que la convivència entre el ciclistes i els conductors amb la carretera actual se fa complicada

Com veis, ahir com avui, ens continuen faltant, asfaltant, el respecte. Fent i desfent sense escoltar ningú, ni tant sols els tècnics. Cercant problemes on ja no n'hi ha, i mirant a un altra banda quan el problema no els convé. Esperam que prest, com aquell maig del 2007, la gent s’afarti del seu afany de la destrucció cultural i natural, i torni el seny a aquesta terra.


Jaume Tomàs i Miquel Serra, regidors del PSM a Llucmajor

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent