facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

PRESSUPOSTS 2015:

psmllucmajor | 20 Febrer, 2015 22:27

D<ubtes, errors i altres vergonyes!

No ens agraden les frases fetes i ens hagués agradat allunyar-nos del tòpic on els membres de l'oposició han de mostrar-se crític amb qualsevol cosa que faci o proposi l'equip de govern però amb els pressuposts presentats per al 2015 a l'Ajuntament de Llucmajor ens ha estat impossible fer ni una cosa ni l'altra. Els pressuposts que s'han presentat no s'aguanten, estan agafats amb pinces o podríem utilitzar el sempre gràfic “el paper ho aguanta tot”.

Per suposat, d'aquests pressuposts ha desaparegut tota l'alegria i el triomfalisme de discursos anteriors fets pel Batle i s'ha vist substituïda per la realitat, dura i complicada, que pateix l'Ajuntament de Llucmajor.

Aquest pressuposts estan plens de dubtes, errors i altres vergonyes. La qual cosa suposarà una herència enverinada per als que hauran de gestionar-los a partir del maig del 2015.


Dubtes

Aquests pressuposts contenen una quantitat important de dubtes. Dubtes raonables i fonamentats en dades objectives que posen en perill el seu compliment. Per començar i com exemple, es preveu una important augment en impost de construcció quan si bé el sector a nivell estatal repunta després de tocar-hi fons, a nivell municipal encara es disposa d'un stock important d'habitatges sense vendre que posa en entredit, per el moment, l'augment de noves construccions. Refinançament del deute, si bé és una mesura que té el nostre suport des del primer moment, a l'hora d'aprovar els pressuposts, aquesta operació no ha estat encara autoritzada pel Ministeri d'Hisenda. Sense aquesta autorització tot els pressuposts quedaran en paper banyat. És necessari l'elaboració de la relació del lloc de feina per fiscalitzar convenientment la partida de personal. Elaboració de la relació de lloc de feina que s'està demorant més del que s'esperava en un inici sense tenir clares les causes. Plusvàlues, es té constància d'importants compra-vendes d'establiments hotelers al municipi sense que hagi entrat l'import de la plusvàlua a la caixa municipal, una quantitat d'ingressos prou important com per que el nostre Ajuntament no l'hi posi el fil a l'agulla. Hores de la policia local. En pressuposten 124.000, quan enguany heu gastat el triple. O no compliran amb el pressupostat, o si tenien la solució per reduir aquest import no entenem la raó per la qual no s'ha aplicada fins ara. Recollida i tractament de fems. És una demanda històrica nostra, amb dubtes encara no aclarits. L'import recaptat mitjançant les taxes de recollida i tractament de RSU supera el cost real del servei. I que dins aquesta taxa s'estan incloent serveis que no pertocarien, com la neteja viària. Supòs que el silenci oficial, fa més de dos anys que demanam informació al respecte, vol dir que no anam massa errats. Aportació de l'estat, aquí la culpa no és tota de l'equip de govern popular, la poden compartir amb el Govern a Madrid, hem començat el 2015 sense saber quina és l'aportació de l'estat en els comptes municipals, i tenint en compte que aproximadament el 20% dels ingressos provenen d'aquesta partida, és un gran dubte a afegir a les abans esmentades.


Errors

Si en les anteriors els donam el benefici del dubte i esperam que els càlculs finalment es confirmin, ara obrim una segona categoria on sense dubtar-ho apuntam cap el PP de Llucmajor i els acusam de mala gestió.

Multes urbanístiques, han demostrat desídia, poques ganes de posar ordre al tema urbanístic. La realitat és que s'ha recaptat molt menys que l'any passat. Al 2013, 358.000 euros, i al 2014 tot estirant arribarà a 120.000 euros, una tercera part. Aquí no poden compartir la responsabilitat, és tota seva. Han preferit mirar a un altra banda que posar-hi solució. La disciplina urbanística no interessa al PP de Llucmajor, és molt més rendible electoralment fer els ulls grossos i deixar passar el temps i prescriguin les infraccions. Municipis mallorquins molt més petits i amb menor febre urbanitzadora recapten 10 vegades més en aquest concepte. Centenars de milers d'euros que cada any es deixen escapar sense que l'equip de govern doni una explicació acceptable. Per no xerrar del greuge comparatiu amb el ciutadans que fan les coses com toca, demanant llicències, i veuen com els seus veïnats se'n surten de rosetes.

Multes mediambientals, tampoc s'actua amb la força necessària, s'ha fet feina amb el cans i ho valoram. Però el tema del cotxes abandonats segueix en via morta. Es quantifica entre dos i tres-cents la quantitat de cotxes abandonats als nostres carrers i l'Ajuntament continua sense actuar o actua amb poca fermesa i diligència. Una actuació ferma al respecte podria suposar en poc temps reduir dràsticament aquesta quantitat de cotxe abandonant, posaria fi als problemes d'imatge, seguretat i falta d'aparcament que aquests provoquen i per què no dir-ho, es deixa escapar una bona oportunitat d'ingressos. Uns ingressos que repercuteixen, de la mateixa manera que les multes urbanístiques, únicament sobre l'infractor, la qual cosa permetria alleugerar la càrrega impositiva sobre la resta de ciutadans.

Ajudes beneficència, no entenem de cap manera que en plena crisi, quan totes les ONG clamen al cel cercant col·laboració i on la necessitat és major que mai. L'Ajuntament redueix dràsticament la subvencions en ajudes a beneficència. Passant de 160.000 a 90.000 euros. Les prioritats de l'Ajuntament són unes altres, criticam en aquest sentit que la major inversió que durant el 2015 farà el nostre Ajuntament és el canvi de la gespa artificial dels camps de futbol municipals, inversió valorada en uns 400.000 euros. Inversió necessària, però en aquest moment pensam que n'hi ha d'altres de prioritàries.

Vergonyes

Si les anteriors ja són prou importants i ja hauria de treure els colors al nostres governants municipals. Encara ens reservam una categoria especial, per, entre d'altres, dues reclamacions judicials fetes i guanyades per les empreses Llabrés Feliu per una banda i Ortiz construcciones per l'altra, dues empreses a les quals se li varen encomanar una sèrie de feines i que desprès no varen poder ser satisfetes per l'Ajuntament per falta de liquiditat. Falta de liquiditat provocada per la mala gestió econòmica del PP a Llucmajor, recordar que el deute actual està en 42.000.0000 d'euros. Aquells impagaments passats, retornen avui amb l'increment d'uns salvatges interessos de demora, que suposaran més de 1.200.000€ als llucmajorers. Quantitat que es pot veure encara incrementats ja que l'Ajuntament no s'ha atrevit a pressupostar el gruix del deute en interessos de demora amb Llabrés Feliu. Un altre causa més per argumentar que aquest pressuposts són paper banyat.


Sous dels regidors. Durant aquesta legislatura hem pitjat a tothom: ciutadans, funcionaris, ... Bé a tots no, els regidors no hem estat a l'alçada, no hem estat capaços de revisar ni un cèntim les nostres atribucions. Aquesta recepta va tant pels membres de l'equip de govern com els membres de l'oposició. Ens podíem estalviar entre 100-200.000 € anuals amb una mínima rebaixa de les dedicacions parcials i portaveus.

El PSM hi renunciarà a 2015 al sou de portaveu (18.000 €/any als quals hem de sumar els costos en seguretat social), serà el 8è any en que feim aquesta renuncia.


I la vergonya principal que conté aquests pressupost és que s'oblida de les necessitats reals del seu municipi. No apareixen als pressuposts i, per la qual cosa no haurà solució en el curs plaç, el PAC de Llucmajor, els aparcaments a s'Arenal, el servei d'abastiment d'aigua potable a s'Estanyol, les instal·lacions esportives necessàries a la zona de les urbanitzacions, un pla de millora de les nostres voreres, camins i carrers, etc


No ens volem estendre gaire més, creiem que hem argumentat suficientment el nostre rebuig als pressuposts, raó per la qual vàrem votar-hi en contra. Un vot en contra, raonat, meditat i responsable. Responsabilitat damunt uns pressuposts que esperem a partir de juny del 2015 ens toqui gestionar. Llucmajor necessita un canvi i nosaltres volem encapçalar aquest canvi.


Jaume Tomàs Oliver i Miquel Serra Teruel, regidors del PSM a Llucmajor

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Reciclem Llucmajor

psmllucmajor | 10 Febrer, 2015 22:21

A Llucmajor, tot i la crisis, la generació de residus no ha deixat d’augmentar als darrers anys. Aquest increment en la producció dels residus municipals ha esdevingut un dels problemes més greus amb que s’enfronta el nostre municipi.

Ja ho varem patir fa un mesos amb la recollida de fems, on l'Ajuntament de Llucmajor va demostrar la seva mala gestió, mostrant-se incapaç de preveure i donar solució a la sortida d'EMAYA. Tema, per cert, tancat en fals i que en qualsevol moment se podria tornar a reactivar, ja que la resolució del contracte està a l'espera de sentència i el servei actual el realitza FCC sense cap acord contractual que els lligui amb l'Ajuntament.

Mala gestió que torna a demostrar amb les dades de recollida selectiva al municipi. Dades que situen al municipi de Llucmajor a la coa del municipis de Mallorca en taxes de reciclatge per habitant. Hem de reflexionar sobre que està fallant al nostre municipi referent al servei de recollida selectiva, amb un sistema de gestió de residus on s’aboquen centenars de milers d'euros de doblers públic però que amb dades a la mà es demostra com un fracàs absolut.

Les dades

Al municipi de Llucmajor es van produir el passat 2013, al voltant de 21.000 tones de residus domèstics, dels quals només 350t de paper, 350t de vidre i 150t d'envasos se varen recollir de forma selectiva, és a dir, se separen i recuperen 850 tones d'un total de 21.000 (4,1%).
Se calcula que a l'interior de la bossa de fems de qualsevol ciutadà trobaríem que més del 70% dels residus que generem se poden reutilitzar, reciclar o compostar sense problemes, i que per tant mai haurien d’arribar a un abocador o incineradora.

Recordar que tot allò que no se reutilitza, recicla o composta és dipositat als contenidors de residus ordinaris i transportats a l’abocador de Son Reus on són incinerats, la qual cosa suposa una enorme pèrdua tan des d'un punt de vista econòmic com mediambiental.

 

Paper

La quantitat de paper reciclat al nostre municipi no ha aturat de baixar els darrers anys, de les 553,86 tones recuperades al 2010, a les 341,34 tones del 2013 (Una baixada del 38%). Si repartim aquesta quantitat entre el habitants del municipi, ens situam en 9,16 kg per habitants, a anys llum de St. Llorenç (106,27), Calvià (45,65) o Manacor (31,25), de fet no arribam ni 1/3 de la mitjana insular situada en 28,53 kg/hab per any. És per demés dir que aquestes dades ens situa al darrer lloc entre el municipis mallorquins.

Envasos

No és molt diferent la situació del reciclatge d'envasos. La quantitat de envasos reciclats tampoc ha aturat de baixar els darrers anys, de les 161,10 tones recuperades al 2010, a les 135,22 tones del 2013( -16%). Si repartim aquesta quantitat entre el habitants del municipi, ens situam en 3,63 kg per habitants, quantitat ridícula devora Muro (57,13) o d'entre els municipis més grans, Calvià (19,08), de fet no arribam ni 1/4 de la mitjana insular situada en 13,65 kg/hab per any. Un pic més, aquestes dades els ens situa al darrer lloc entre el municipis mallorquins.

Vidre

Tampoc hi ha gaire diferències amb el vidre. La quantitat de vidre reciclat a passat de les 372,15 tones recuperades al 2012, a les 345,60 tones del 2013(-7%). Si repartim aquesta quantitat entre el habitants del municipi, ens situam en 9,28 kg per habitants, vuit vegades menys que Capdepera (77,03) o una sisena part de Calvià (56,89), i molt enfora de la mitjana insular situada en 23,09 kg/hab per any. Sense sorpreses, aquestes dades ens situa al darrer lloc dels municipis mallorquins.

A moltes bandes, a més, se recull una quarta fracció, la fracció orgànica de recollida municipal (FOAM). De la qual no podem donar dades de Llucmajor, ja que el nostre municipi ni s'ha plantejat donar aquest servei.


Font d'ingressos

No només hi ha raons mediambientals. Cada tona que se du a incinerar té un cost de 131,5€, per aquesta raó cada tona que reciclam ens estalviam per un costat el cost d'incineració i a més una petita compensació, uns 40-50 €, depèn de la fracció, per tona convenientment seleccionada. Tot això fa que el reciclatge suposi un estalvi important. Hem calculat que si a Llucmajor aconseguíssim unes ràtios de reciclatge similars a la mitjana insular ens podríem estalviar uns 400.000 cada any. Raó que hauria d'acabar de convèncer a aquells que no els hi basta els motius mediambientals. El reciclatge lluny de ser un cost o una carrega suposa una inversió interessant i una gens menyspreable font d'ingressos.


Amb aquestes dades econòmiques i sumades als elevats costos ambientals que suposen, ens obliguen a pensar que possiblement cal fer un pas endavant i replantejar-nos l’actual model. La sostenibilitat i la cura del medi ambient són un compromís ineludible que al nostre parer requereix necessàriament superar el model actual.

 


La nostra proposta

 

El nostre municipi requereix un servei adaptat a les característiques que el conformen i per aquest motiu el nou servei que vos proposam es basaria en la recollida mixta. És a dir, en uns nuclis mitjançant recollida porta per porta i en altres mitjançant recollida en contenidors. La quantitat de contenidors de recollida selectiva s'haurien d'augmentar significativament per aproximar i facilitar el més possible al ciutadà el punt de recollida selectiva. Aquest canvi en la recollida implica molta feina a fer i convé anar-la implantant nucli per nucli i amb el temps suficient per a què totes les parts implicades puguin anar fent el canvi de manera progressiva per a què d’aquesta manera el resultats siguin totalment positius. Però aquest canvi l'hem de començar ja!

La correcta implantació del porta per porta requereix d’una ferma voluntat política i un sòlid plantejament tècnic, que mostrin a la ciutadania, de forma veraç, transparent i sense prejudicis, els avantatges d’aquesta opció de recollida. Quan les implantacions s’efectuen de forma correcta, els bons resultats s’assoleixen ràpidament i la percepció social en general, tot i possibles reticències inicials ,que sempre n’hi ha, acaba sent molt positiva.


Hi ha alternativa

Aquesta és la nostra forma d'entendre la política, una forma que va més enllà de la denuncia d'allò que no ens agrada o no funciona. Nosaltres creim en una oposició de proposta, de feina i de crear una alternativa real a aquest quart de segle de malgovern popular a Llucmajor.
Seguirem fent feina per aconseguir-ho al 2015.


Jaume Tomàs i Miquel Serra- Regidors del PSM-Llucmajor


Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

#PrimàriesPerLlucmajor

psmllucmajor | 01 Febrer, 2015 11:34

 

MÉS per Llucmajor elegirà a través d’unes eleccions primàries el cap de llista de la seva candidatura municipal. La resta de la llista serà aprovada en assemblea, a proposta de la comissió permanent de MÉS per Llucmajor.

Les primàries de MÉS per Llucmajor seran obertes a tota la ciutadania. Les persones que vulguin presentar la seva candidatura podran fer-ho entre el 1 i el 12 de febrer.

Totes aquelles persones que vulguin participar en la votació dels candidats que es durà a terme el 21 de febrer és podran inscriure dins dia 18 de febrer. Les primaries seran obertes a tota la ciutadania major de 16 anys i que assumeixin els valors progressistes. Qualsevol ciutadà hi podrà participar, gratuitament, tant per votar com també per presentar-s'hi i ser elegit.

El calendari de les primàries és el següent:

  • - De l’1 al 18 de febrer: inscripció al cens electoral.

  • - Dia 4 de febrer: publicació del reglament electoral.

  • - Del 19 al 20 de febrer: reclamacions al cens.

  • - De l’1 al 12 de febrer: presentació de candidats.

  • - Dia 13 de febrer: proclamació dels candidats

  • - Del 13 al 20 de febrer: campanya.

  • - Dia 21 de febrer: votació.

QUI POT VOTAR?

  • Qualsevol persona major de 16 anys
  • Els membres de MÉS per Llucmajor (PSM, ER i IV) no s'han d'inscriure al cens
  • Les persones que no siguin membres de MÉS s'hauran d'inscriure al cens de les primàries mitjançant el següent formulari: http://goo.gl/forms/xjVUEq2qYs

PER PRESENTAR-SE A CAP DE LLISTA

Per entregar la documentació o aclarir dubtes posar-se en contacte amb: mesperllucmajor@gmail.com

 

 


 

Posted in Participació ciutadana . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent