facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

Un dia trist, molt trist. (Intervenció de Joana LLuïsa Mascaró al ple extraordinari de 30-03-2012

psmllucmajor | 30 Març, 2012 17:05

En primer lloc permetim un reconeixement molt sincer al personal que ha hagut de fer feina de valent aquestes darreres setmanes, llevant moltes hores a la família, per poder tenir tota la paperassa a punt i fer possible que els proveïdors puguin cobrar.

Moltes gràcies a tots, especialment a la interventora, a l’economista i als administratius que han treballat amb ells.

DIA TRIST

Dit això, avui és un dia trist, molt trist.

Avui som aquí, per desmantellar part de l’estat del benestar dels llucmajorers i llucmajoreres, de tots els residents al nostre terme.

Ho hem patit els darrers mesos amb l’arribada del PP als governs de Mallorca i de les Illes Balears, també amb l’arribada del PP al Govern d’Espanya; i ara es consolida a Llucmajor amb aquest Pla que estan obligats a presentar per poder resoldre la nefasta gestió de més de 20 anys de PP a la Casa de la Vila.

COM HEM ARRIBAT A AQUESTA SITUACIÓ

Fins i tot, una servidora, que segurament som la que més ha treballat amb els números d’aquesta casa i més ha insistit en què s’havia de posar remei, vaig quedar esborronada quan els vaig veure tots junts els números.

Un romanent de tresoreria negatiu de 27 milions, esborrona. Almenys a mi me va esborronar.

I el reconeixement dels 16 milions d’euros de pendents de cobrament, que en realitat no són pendents de cobrament: No els vull dir què me va provocar!

Els ho havíem dit a cada pressupost i a cada liquidació, que era impossible que arribessin.

Els ho hem dit i avui ho tornaran sentir (si ho volen escoltar).

Hem arribat a on hem arribat perquè durant anys i anys, han falsejat els ingressos, pressupostant partides que mai han arribat.

Hem arribat on hem arribat, perquè han gastat encara més que allò que havien pressupostat. Han gastat i han malgast. Perquè durant anys també se’n tudaren molts:

 • càrrecs de confiança

 • festes i berbenes gratuïtes amb figures de primer nivell que ens costaven una fortuna

 • lloguers

 • estudis i treballs tècnics

I si volien fer obres, anaven als bancs a demanar més doblers.

I durant anys anaven afegint factures al munt de “pendents de pagament” o feien “endosos” passant de tenir el deute amb algunes empreses a tenir-lo amb els bancs.

I a casi cada plenari, a l’hora d’aprovar el pressupost, o la liquidació o de revisar les resolucions de batllia, avisàvem que arribaria un punt en què la situació no tendria remei.

I ha arribat!

Però per nosaltres, per la gent del PSM, no és cap consol poder dir JA US HAVÍEM AVISAT!

I no ho és perquè qui pagarà els plats romputs seran les persones que hi ha la residència i les que confiaven anar-hi algun dia. I les seves famílies (si en tenen) que hauran de cercar una solució (més “correntsos” que aviat).

Pagaran els plats romputs les famílies que tenen infants a les escoletes, les que tenen fills o filles a l’escola de música o a la banda...

Pagaran els plats romputs les persones que enviareu a l’atur.

Els s’arenalers que no només no podran anar a la piscina, sinó que hauran d’esperar uns anys més a tenir els aparcaments i veure la Plaça Reina Maria Cristiana en les condicions que es mereix una zona com aquella.

I pagaran els plats romputs totes les famílies quan els arribi el rebut de la contribució que ja s’havia incrementat prou fa uns anys.

Més del 22%; incrementau l’IBI, més del 22% senyor batle!

PERVERSIÓ RDL 4/2012

La única cosa positiva de tot això és que empresaris i proveïdors podran cobrar.

Perquè les obligacions del RDL 4/2012 als ajuntaments són d’una gran perversitat, ja que:

 • Hipoteca l’autonomia municipal

 • Imposa un model ultraliberal d’administració pública, obligant a que els serveis siguin pels que se’ls poden pagar.

 • Consolida la perversió del model econòmic especulatiu que ha provocat la crisi: El Banc Central Europeu, el banc de la Unió Europea, deixa doblers als bancs (que han contribuït i molt a la crisi) a un interès de l’1%. I els bancs els deixen als Estats de l’Unió Europea al 5%. Un escàndol impresentable i rebutjable
 • Insisteix en la reducció del dèficit a costa de desmantellar l’estat del benestar, quan el dèficit entre allò que paguen i allò que reben els ciutadans de les Illes Balears a l’Estat és el 14% (més de 3.000 milions d’euros), pràcticament el mateix que el Pressupost de la Comunitat Autònoma.

 

NECESSITAT D’UN PLA DE SANEJAMENT

De totes maneres, a Llucmajor, independentment del RDL 4/2012, era més que necessari fer un Pla de sanejament i arreglar d’una vegada els comptes de la Casa de la Vila.

Si ho haguessin fet abans, avui no seríem aquí.

O hi seríem amb unes propostes molt més assumibles per nosaltres, però sobretot molt més assumibles pels ciutadans.


ALGUNES DE LES MESURES QUE PROPOSEN HO SÓN ASSUMIBLES:

 • Eliminació dels càrrecs de confiança (els ho vam demanar quan van dur les retallades al personal i no ho van voler fer)

 • Reducció de costos de la recollida de fems i de la selecció de residus (fa molts anys que ens haguéssim pogut estalviar el sou d’una persona que vàreu col·locar dins EMAYA)

 • Supressió de lloguers

  • (Per cert, perquè es preveu indemnització per rescissió de contracte a l’empresa que gestiona la piscina de s’Arenal i no se’n preveu per rescindir el lloguer de sa Farinera?)

 • Els estalvis en comunicacions


Totes aquestes són mesures assumibles, pel PSM, i sobretot pel poble.

Però no podem assumir de cap manera, no hi podem donar suport, perquè no en podem ser còmplices ja que no en som culpables és:

 • Increment del 22, 6 de l’IBI

 • Tancament de la Residència de majors

 • Reducció de personal a les escoletes

 • D’ajornar els aparcament i millorar la Plaça R. M. C.

Això no ho podem assumir de cap manera.

ABSTENCIÓ

Era més necessari sanejar lahisenda municipal, però ho fan massa tard.

Com li deim abans, la única cosa positiva és que els proveïdors podran cobrar els 21 milions d’euros que els devem, i això és necessari i urgent.

Per això el nostre vot serà abstenció.

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

El PSM critica l’increment de dèficit i de factures sense pagar de l’Ajuntament de Llucmajor

psmllucmajor | 28 Setembre, 2011 16:26

Els nacionalistes es mostren molt preocupats davant els 31,5 milions pendents de pagament del pressupost de 2010

Joana Lluïsa Mascaró, portaveu del PSM a l’Ajuntament de Llucmajor, diu estar escandalitzada davant la liquidació del Pressupost de 2010 i posa com a exemple “dues xifres ben significatives, el pressupost aprovat era de 36,6 milions d’euros i a final d’any, a 31 de desembre de 2010, ens trobam amb una xifra de 31,5 milions d’euros pendents de pagament a empreses i proveïdors, sense comptar el deute amb els bancs”.

La portaveu nacionalista explica que durant anys, el Partit Popular ha pressupostat més ingressos dels reals i ha gastat uns doblers que no tenien, fet que ha provocat que quasi tots els anys s’hagin tancat amb dèficit. “Concretament el dèficit de 2010 ha estat de 3,9 milions d’euros, i això que teníem un Pla de sanejament per evitar nou dèficit i eixugar el d’anys anteriors”, ha afegit.

Mascaró afirma però, que això no és la única cosa que els preocupa, ja que “a final d’any els fons disponibles de Tresoreria haurien d’haver estat, com a mínim, de 10,8 milions (provinents d’un crèdit de 6 milions concertat fa més de cinc anys per a la construcció d’un aparcament subterrani a s’Arenal i de 3,4 milions de les contribucions especials de Cala Pi, Vallgornera i Es Pas per les obres de sanejament, entre d’altres), però els fons disponibles reals només són de 2,4 milions d’euros, provocant un romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu de 9,7 milions d’euros. I per si això encara no fos prou, continua la portaveu nacionalista, ens hem trobat amb un munt de factures pendents d’aplicar que poden superar els 5 milions d’euros”.

Mascaró comenta que “ara tocaria incorporar els 5 milions pendents d’aplicar el 2010, al pressupost de 2011, i a la vegada, donar de baixa despeses per valor de 9,7 milions d’euros (la quantitat del romanent de tresoreria negatiu), però a dia d’avui els doblers de 2011 duen estar pràcticament esgotats i ens preocupa com arreglaran la situació especialment per les empreses i negocis que esperen cobrar”.

Finalment, la portaveu nacionalista explica que no és d’estranyar que Joan Jaume, batle del PP, hagi duit a debat a Ple aquest tema cinc mesos més tard del que tocava, “com hagués pogut explicar just abans de les eleccions que havia tancat l’exercici pressupostari de 2010 que tenia una previsió d’ingressos i despeses de 36 milions, acaba amb un dèficit de 3,9, un romanent de tresoreria negatiu de 9,7 i un deute global de 74 milions d’euros (31 milions a proveïdors i 43 milions a bancs)?”, ha conclòs Mascaró.

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

El PSM-EN de Llucmajor demana l’obertura immediata dels camins públics tancats

psmllucmajor | 23 Juliol, 2011 12:44

Mascaró: “l'Ajuntament té l'obligació de vetllar per l'interès general de tots i garantir l'accés a tots els camins públics”. A més, els nacionalistes reclamen al batle que presenti el Catàleg municipal de camins del terme

La portaveu del PSM-Entesa Nacionalista a l'Ajuntament de Llucmajor, Joana Lluïsa Mascaró, ha explicat que mitjançat una moció que es debatrà al proper plenari ordinari de 27 de juliol, demanen al batle que ordeni de forma immediata la retirada de barreres i obstacles que impedeixen la lliure circulació pels camins de titularitat municipal i pels que són d’ús públic.

 

Mascaró afirma que Llucmajor, el municipi més gran de Mallorca, té molts camins públics o d’ús públic que podrien ser una oferta per a excursionistes i caminants, “una porta clara a un turisme desestacionalitzat i respectuós amb la natura, un producte amb demanda creixent i, per tant, una possible font d’ingressos fora de temporada”. Però no només això, continua, també servirien com a vies alternatives de comunicació entre diferents nuclis del terme per aquells ciutadans que vulguin anar a peu o en bicicleta evitant les carreteres asfaltades.

 

Els nacionalistes no entenen que camins, que el propi Ajuntament reconeix com a de titularitat municipal, estiguin tancats i barrats impedint-hi el pas. “Els ciutadans tenen dret a circular lliurement pels camins i vies de titularitat pública i per les que són d’ús públic i l’Ajuntament té l’obligació de garantir aquest dret; la institució ha de vetllar per l’interès general de tots i no per interessos particulars d’uns pocs”, ha afegit Mascaró.

 

Un altre punt de la moció insta el batle a presentar una proposta de Catàleg de camins del terme. La portaveu nacionalista ha finalitzat dient que Llucmajor és un dels pocs ajuntaments de Mallorca, sinó l’únic, que no ha presentat cap proposta de Catàleg de camins, tot i que l’any 2006 ja es va aprovar per unanimitat una moció del PSM que instava a la seva elaboració; més de cinc anys després ja comença a ser hora de tenir-lo.

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

El PSM-EN de Llucmajor critica el PP per impedir la participació ciutadana als plenaris municipals

psmllucmajor | 29 Juny, 2011 14:13

Mascaró afirma que establir l'horari dels plens a les 12.00h dificulta la participació de veïnats i entitats, contràriament al que varen prometre els conservadors durant la campanya, i critica l'increment de dedicacions dels regidors

 

La portaveu del PSM-Entesa Nacionalista a l'Ajuntament de Llucmajor, Joana Lluïsa Mascaró, ha criticat que la majoria de govern del PP al consistori llucmajorer hagi fixat avui l'horari dels plenaris a les 12.00h del migdia (se celebraran amb periodicitat mensual, i sempre seran en dimecres). Mascaró denuncia que aquesta decisió dels conservadors, que tenen majoria absoluta l'Ajuntament, dificultarà la participació ciutadana als plenaris, ja que al migdia la majoria de la gent que té una ocupació laboral no podrà assistir-hi.

 

La portaveu nacionalista ha recordat que durant la passada campanya electoral el PP de Llucmajor va incidir molt en la necessitat de millorar els mecanismes de participació ciutadana per tal d'escoltar i tenir en compte la veu dels veïnats i de les entitats i associacions del poble. Joana Lluïsa Mascaró ha posat de manifest que ara aquest discurs entra en contradicció amb les decisions dels conservadors: "si realment voleu fomentar la participació ciutadana i donar dret a les associacions a intervenir, les sessions plenàries haurien de ser els horabaixes-vespres. Vàreu dir que tendíeu les portes obertes d’aquesta sala, però els dimecres a les 12 poca gent podrà participar, i allò de “portes obertes” només servirà perquè entre una mica d’aire", ha dit en el plenari.

 

 

D'altra banda, Mascaró ha criticat l'augment de les dedicacions dels regidors del PP (que passen de 10 a 12), fet que "no ens sembla que s’avengui gaire amb el discurs d’austeritat que heu fet, ni amb el programa electoral del PP. Amb 12 persones (tots els membres del PP) a sou i 5 assessors ens sembla que és enganar els ciutadans: omplir-se la boca d’austeritat, però llavors no practicar-la", ha dit la portaveu del PSM-EN. Mascaró també ha anunciat que el grup municipal nacionalista renuncia a la dedicació parcial (el sou de portaveu), perquè entén que en situació de crisi l'Ajuntament pot dedicar aquests doblers a atendre altres prioritats.

 

 (Segueix)

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (2). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

¿Menos impuestos? Tassa i mitja!

psmllucmajor | 06 Novembre, 2007 16:20

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en el día de hoy*, ha adoptado los siguientes acuerdos:
  (Segueix)

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (11). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

"Más seguridad, menos impuestos"

psmllucmajor | 01 Novembre, 2007 22:53

"Mas seguridad, menos impuestos", aquesta era la promesa del Partit Popular el 2003. A Llucmajor obtingueren la majoria absoluta malgrat la remor de corrupció: els fets que avui són matèria de causa penal (el cas Rabasco) ja eren coneguts aleshores, en l'essencial. Tanmateix és en la gestió diària, i no només en els jutjats, que el règim PPASI ha naufragat: ahir el PP aprovà, en el Ple de l'Ajuntament, un augment de l'IBI superior al 40% -un problema per a moltes de famílies quan arribi el rebut-, i cada setmana pels carrers i els camins del nostre terme són notícia els accidents, la delinqüència, els renous... Podem concloure que el PP, arreu però especialment a Llucmajor, ha fracassat estrepitosament: gasten més que ningú i la seva demagògia no ens salva ni de la inseguretat, ni dels accidents, ni de la delinqüència, ni de la mala vida que ens dóna l'incivisme consentit de molts. (Segueix)

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (1). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Pujada de l'IBI. I paga, boig

psmllucmajor | 30 Octubre, 2007 16:21

S'ha fet coneixedor que han passat les eleccions: ja sabem la primera mesura del famós pla de sanejament que hauria de posar fre al gastòrum municipal i la primera proposta del batle Lluc Tomàs és... (Segueix)

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (10). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

De gavets, cadires, bancs i banquets

psmllucmajor | 21 Octubre, 2007 21:33

El gavet és el nom amb què a Llucmajor es designa la menjadora de porcs i gallines: un “caixó de fusta llarguer i baix de costats, amb les parets interiors embiaixades”, diuen el senyor Moll i el canonge Alcover; i a Llucmajor, per extensió, el gavet denomina les institucions públiques i molt especialment l’Ajuntament. Quan hom diu d’algú que “ja ha arribat al gavet” vol significar que s’ha ficat en política i que ha aconseguit d’entrar a les institucions, preferiblement en el grup que les governa (Segueix)

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (9). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Els Cent dies de Rabasco: PP, marisc i diners

psmllucmajor | 19 Octubre, 2007 17:12

La crònica dels darrers cent dies dels vint anys que Joaquín Rabasco ha passat a l’Ajuntament de Llucmajor, i dels més de setze en què hi ha exercit de principal aliat i estaló del Partit Popular, posa de manifest una successió de fets, ben coneguts i publicats, la sola relació dels quals és del tot aclaridora: dues línies defineixen un punt. I alguns titulars de premsa, el perfil de l'enganyifa. (Segueix)

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (4). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Trobada de gegants: Oliver i Rabasco

psmllucmajor | 08 Octubre, 2007 06:08

Ahir, trobada de gegants de tot Mallorca, tanmateix eclipsada per una reunió de dos vells socis de la qual hem tengut notícia gràcies a Matías Vallès i el DM:

 

 (Segueix)

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (3). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent