facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

Pressupost municipal de 2013

psmllucmajor | 11 Marš, 2013 11:01

La cara fosca del superàvit


Diuen que hi ha 3 tipus de mentides: les mentides petites, les mentides grosses i les estadístiques.

Segurament el pressupost que el Partit Popular de Llucmajor ha presentat i aprovat a l'Ajuntament mereix una categoria especial. Un detall per veure la falta de credibilitat que té el PP de Llucmajor a l'hora de presentar pressupostos el trobaríem en el fet que, si féssim el balanç total dels superàvits dels pressupostos que ha presentat aquests darrers 22 anys, ens donaria un balanç positiu de 25 milions € i tots sabem que aquesta quantitat no és la que presenta el calaix municipal. La realitat és un balanç negatiu de 55 milions d'euros.


El nostre batle, lluny de diferenciar-se dels seus predecessors, ha caigut en els mateixos errors: partides d'ingressos inflades, despesa sense control i, sobretot, cap solució als problemes reals de la gent. Perquè en tota aquesta gran mentida, que són aquests pressupostos, hi ha una gran veritat: els ciutadans de Llucmajor cada vegada paguen més i reben menys i pitjors serveis. Inflats a impostos a canvi de molt molt poc.


Analitzem els punts que, a parer nostre, mereixen més atenció d'aquests pressuposts.


Ingressos

La gran variació dels pressuposts, respecte a l'any anterior, la trobam a la part d'ingressos: passam dels 34,5M€ pressupostats el 2012 a 37,3M€ el 2013 (+8%).

Aquest augment no està fonamentat en una gestió primorosa per part de l'equip de govern. Les causes d'aquest augment d'ingressos són un benvingut increment de l'aportació a l'Ajuntament per part de l'Estat i, sobretot, l'augment del 12% de l'IBI que paguen els ciutadans. Criticam rotundament l'augment d'impostos en temps de crisi. A les èpoques de bonança econòmica s'han d'omplir els calaixos per suportar els anys de dificultat. I el nostre equip de govern a Llucmajor ha fet tot el contrari.


D'igual forma posam en dubte, perquè així ho indiquen les xifres de liquidacions passades, que se pugui recaptar el que s'ha pressupostat de certes partides d'ingressos. Una altra vegada sorgeixen partides inflades. Encara no hem acabat de donar de baixa 16M € de partides inflades d'anys passats i ja tornam a caure en el mateix error. També criticam que les aportacions del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca es redueixin un 13%.


Multes urbanístiques

No ho fan tot malament: a proposta del PSM hi ha una partida d'ingressos que ha augmentat. Són les sancions per infraccions urbanístiques. Si la suma per aquest concepte el 2011 i 2012 va ser poc més de 1000€, per al 2013 s'espera que superin en molt els 150.000€.

S'han d'impulsar aquests tipus de mesures per la seva doble vessant: són una font d'ingressos notable que només repercuteix damunt de l'infractor i, sobretot, augmenten el control urbanístic que du associat, i això farà que Llucmajor deixi de ser un municipi lax en temes urbanístics.


Polítiques actives d'ocupació

El passat mes de desembre hi havia 3.118 aturats al municipi de Llucmajor. Una xifra mai assolida al nostre municipi, i que necessita que tots facem el màxim esforç possible per disminuir-la. Per això ens preocupa la reducció de la partida destinada a polítiques actives d'ocupació.


Les escoletes

Durant el 2012 l'Ajuntament va acomiadar 8 educadores i 8 auxiliars de les escoletes i va modificar els preus de les escoletes públiques. Ambdues decisions tenien la finalitat d'estalviar fins a 245.000€. La realitat, un any més tard, és molt diferent: l'estalvi de personal ha quedat diluït per la baixada d'ingressos per matrícules. És a dir, s'han incrementat el preus públics, s'ha reduït la qualitat del servei i, sobretot, 16 professional han quedat al carrer sense que les arques llucmajoreres n'hagin tret profit.


Escoles

L'educació ha de ser una prioritat en qualsevol societat moderna i l'Ajuntament ha de complir les seves obligacions en matèria de manteniment i conservació del centres d'educació infantil i primària. És la seva obligació i fins ara el manteniment ha estat deficient. Sol·licitam i esperam un canvi de direcció en aquest sentit.


Residència

Ens alegra saber que la veu clara i rotunda del poble va fer recular la primera voluntat de l'equip de govern de l'Ajuntament de tancar la Residència. S'ha de continuar fent feina, s'han de cercar formes per millorar la gestió de les Residència i per aquest camí trobaran el nostre suport.


Inversions

Valoram positivament les inversions proposades als pressuposts, la renovació de part del parc mòbil policial i la millora dels camins ens pareixen inversions molt necessàries.

Però les trobam insuficients, problemes com són els aparcaments de s'Arenal, inversió a la reforma de la Platja de Palma o instal·lacions esportives a les urbanitzacions se aplacen quan les consideram inversions urgents per al municipi.


Reducció del sous i dietes dels regidors

Vivim una època on des de les institucions se demanen enormes sacrificis als nostres veïnats, i és normal que les mirades dels ciutadans es girin cap als que ocupam càrrecs polítics i ens exigeixin els mateixos sacrificis.

No estam en contra que els polítics cobrin un sou digne per la seva dedicació. Ben al contrari, ja que si no fos així només es podrien dedicar a la política els que tenen recursos suficients per poder viure sense fer feina. Però, en aquests moments en què s'obliga els ciutadans a fer tants de sacrificis, és lògic que els regidors també facem un esforç de contenció. Als pressuposts del 2013 hi ha previst que 15 regidors cobrin dedicacions exclusives o parcials i que els altres 6 cobrin dietes per assistència a plens. El cost total és de més de 550.000€ i s’hi ha d’afegir el cost de la seguretat social.

Per aquest motiu vàrem proposar, sense èxit, la reducció del cost dels regidors amb dedicació parcial, unificant o eliminant regidories i reduint la quantitat que reben els regidors amb dedicació parcial. Dels 32.000 € anuals passaríem a uns 20.000. D'igual forma, es va proposar una reducció similar als membres de l'oposició. L'estalvi calculat per aquesta mesura, uns 180.000 € per any, es podrien utilitzar per recuperar les subvencions a clubs esportius i associacions culturals del terme.


Interessos i 1.500 € de deute per habitant

A prop de 2.440.000 € pagaran els llucmajorers en matèria d'interessos per finançar un deute que 31/12/2012 era de 49.2 M€ + 6M€ d'operacions de tresoreria. Quantitat que ens apropa als 1500 € de deute per habitant. Això situa els llucmajorers en el dubtós honor de ser el municipi de les Illes Balears amb més deute per habitant.

I tot gràcies, i encara no ho hem sentit admetre a ningú dels responsables, a la mala gestió del PP durant els darrers 20 anys.


Miquel Serra Teruel

Regidor del PSM a l’Ajuntament de Llucmajor

Posted in General . Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

El PSM de Llucmajor proposa reduir sous i dietes de regidors

psmllucmajor | 23 Gener, 2013 14:57

Els nacionalistes ho volen destinar a polítiques d’ocupació i a ajudes a entitats

El PSM de Llucmajor proposa que el pressupost de l’Ajuntament per a 2013 rebaixi les partides destinades a regidors, per poder donar ajudes a entitats locals de tots el àmbits (social, cultural, esportiu) així com incrementar les polítiques d’ocupació.

Miquel Serra, regidor del PSM, ha explicat que “no esteim en contra que els regidors i el batle cobrin un sou digne per la seva dedicació a l’Ajuntament, ben al contrari, ja que si no fos així només es podrien dedicar a la política aquelles persones que tenen prou recursos per poder viure sense fer feina: Però, en aquesta època on des de les mateixes administracions s’exigeixen sacrificis als ciutadans, és lògic que els regidors i regidores també facem un esforç”.

Segons els regidors nacionalistes, a l’esborrany de pressupost municipal que s’està discutint aquests dies en comissió -tràmit previs a l’aprovació pel Ple- hi ha previst que 14 regidors o regidores cobrin dedicació exclusiva o parcial (apart del batle); i altres 6 cobrin dietes per assistència a les sessions del Ple o de les comissions informatives, amb un cost de més de 550.000 euros anuals.

“La nostra proposta - exposa Miquel Serra- negociable evidentment amb la resta de grups municipals, va des de la supressió d’algunes regidories, la unificació d’altres, la reducció el nombre de dedicacions totals i parcials; així com rebaixar un 25% les dietes per assistència de qui no té dedicació, i podria suposar un estalvi de entre 150.000 i 180.000 euros, que es podrien destinar a ajudes a les entitats”.

Serra ha comentat que “aquests doblers es podrien destinar a ajudar les entitats socials, esportives i culturals que se les ha retirat les subvencions i, també a polítiques actives d’ocupació: el mes de desembre hi havia 3.118 aturats al terme de Llucmajor, una xifra mai assolida al nostre municipi i per això ens preocupa i molt que la proposta del batle Joan Jaume i del PP, sigui retallar un 75% els doblers que hi destinava quan precisament són més necessàries que mai”.

“Des del PSM continuarem defensant aquestes i altres propostes amb la finalitat que els pressupostos de l’Ajuntament per a 2013 siguin el més justos possibles amb les persones del nostre terme municipal“, ha conclòs Miquel Serra.

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

PSM-IV-ExM de Palma i PSM de Llucmajor presenten mocions en contra de lĺampliaciˇ ôdesmesurada i insostenibleö del Club NÓutic de SĺArenal

psmllucmajor | 16 Gener, 2013 15:35

Els regidors de PSM-IV-ExM de Palma i i del PSM de Llucmajor consideren que l’ampliació és es posa en perill la reserva de posidònia i suposarà un deteriorament de la qualitat de l’aigua de la platja i pèrdua d’arena a la part central de la badia

PSM-IV-ExM de Palma i PSM de Llucmajor presenten mocions als respectius ajuntaments per denunciar, l’afectació i l’impacte gravíssim que tindrà aquest projecte d’ampliació tant sobre el medi ambient i l’entorn, com sobre el petit comerç, la planta hotelera i els propis residents de la zona.

Jaume Tomàs, portaveu del PSM de Llucmajor assegura que “des del punt de vista ecològic és un desastre de dimensions majúscules perquè tindrà un impacte molt greu sobre les praderes de posidònia posant en greu perill la conservació de la Reserva Maria del Cap Enderrocat”.

Per la seva part, Antoni Verger, portaveu de PSM-IV-ExM de Palma, denuncia que “amb aquest projecte els interessos particulars es posen per damunt l’interès general. Guanyaran uns pocs però hi perdrem la majoria, residents, turistes, petit comerç, hotelers, amb menys arena, pitjor qualitat d’aigües i un impacte paisatgístic important”.

Els regidors de Palma i Llucmajor duran mocions als respectius plenaris que se celebraran a finals d’aquest mes de gener per posar damunt de la taula els greus perills que suposaran aquest projecte desmesurat i sobredimensionat, que passarà de les 12,3 Ha actuals a les 21,6 que preveu el projecte d’ampliació. Els regidors del municipi, a més, denuncien la manca d’informació, els obstacles per accedir a l’expedient així com l’opacitat amb què s’està duent aquest procés per part de l’Ajuntament de Llucmajor.

Concretament, l’afectació sobre la platja de s’Arenal suposaria empitjorar la qualitat de l’aigua i de l’arena, ja que hi hauria una variació de la dinàmica de sediments, un fet que accentuarà el procés d’augment significatiu de l’arena situada a la platja annexa al club nàutic en detriment de la de la zona central da la badia, cada vegada més despoblada d’arena.

Pel que fa a la reseva de posidònia, tot i que hi ha nombroses normatives que la protegeixen, l’informe d’impacte ambiental del projecte d’ampliació evidencia que hi haurà una afectació important sobre la posidònia malgrat intenti minimitzar les conseqüències.

D’altra banda, el Pla de Rehabilitació Integral de la Platja de Palma i el seu master plan, aprovat amb el consens de totes les forces polítiques, apostava per rehabilitar la zona amb paràmetres de sostenibilitat i qualitat ambiental cosa absolutament incompatible a un projecte com l’ampliació desmesurada del Club Nàutic, que suposarà un empitjorament de la qualitat de l’aigua, el paisatge i l’ecosistema natural.

 


 

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

El PSM de Llucmajor presenta alĚlegacions a l'ampliaciˇ del Club NÓutic de s'Arenal

psmllucmajor | 09 Gener, 2013 12:01

Els nacionalistes es mostren preocupats per un projecte que deixaria la zona central de la badia sense arena.
L'agrupació del PSM a Llucmajor ha presentat al·legacions a l'informe d'impacte ambiental i al projecte bàsic d'ampliació del club nàutic de s'Arenal, que preveu un augment del 75,6% de la superfície del club nàutic -de 12,3 hectàrees actuals passaria a 21,67 ha- i la construcció d'un centenar de nous amarraments (un increment del 24%) destinats a embarcacions de gran eslora.
Segons el portaveu del PSM a Llucmajor, Jaume Tomàs, “el projecte és sobredimensionat i desfasat amb les necessitats reals d'amarrament i l'informe d'impacte ambiental que l’acompanya és insuficient, i està fet a mida per justificar l’ampliació.”
Tomàs ha explicat que a les seves al·legacions destaquen l’efecte negatiu que tendria l’ampliació sobre la qualitat de l’aigua i de l’arena de la platja de s’Arenal. I ha assegurat que aquest efecte negatiu es reconeix tant a l’estudi d’impacte ambiental com al projecte, on s’afirma que la variació de la dinàmica de sediment i l'augment significatiu de l'arena situada a la platja annexa al club, en detriment de la zona central de la badia que quedarà despoblada d'arena.
El partit nacionalista també denuncia que l'informe no ha tengut en compte l'amenaça del projecte sobre la posidònia, de la qual depèn la qualitat de les aigües. La posidònia està protegida per diversa legislació ambiental, autonòmica, estatal i per diverses directives europees de protecció dels hàbitats natural. A més, l’existència de la Reserva Marina, annexa al club, queda en entredit per aquest projecte.
L’agrupació del PSM es mostra preocupada també perquè aquest projecte afecta al procés, ja iniciat, de millora i embelliment de la Platja de Palma, ja que l'ampliació del club nàutic de s'Arenal provocarà que la platja i la zona costanera es degradin encara més. La indústria hotelera, el petit comerç, el turisme residencial i la població en general en quedaran afectats.
“La platja i les seves aigües són el principal reclam del nostre turisme i s’ha d'evitar tornar a cometre els errors del passat, molts dels quals ja han provocat danys irreparables a la zona. La societat actual ens exigeix una altra manera de fer les coses. No tot se pot justificar amb l'únic paràmetre de la viabilitat econòmica. Els interessos econòmics i els naturals han de poder conviure“, ha conclòs Jaume Tomàs.
 (Segueix)

Posted in Participaci├│ ciutadana . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Suport del PSM als mestres

psmllucmajor | 10 Desembre, 2012 18:12

Al passat plenari de l’Ajuntament de dia 28 de novembre vaig defensar, en nom del PSM, la següent moció.

L'educació és un referent i un instrument per millorar, transformar i cohesionar tota societat. L'accés a l'educació ha de ser universal per garantir que tota persona tengui els mateixos drets.

L'escola, com a element organitzador i gestor d'aquest canvi, té el deure i l'obligació de defensar el bé comú i els drets dels infants, i això fa que els mestres, el col·lectiu d'ensenyants, treballin per formar els futurs ciutadans tenint presents els valors de la igualtat, la democràcia, el respecte i l'estima vers a la cultura. Això és defensar el lliure pensament, obrir mentalitats i madurar com a persones.

No és casualitat, idò, que tota dictadura tengui com a objectiu eliminar l'educació com a valor universal i penalitzi el col·lectiu de mestres, com els agents “perversos” que cal debilitar.

Les actuacions continuades del Partit Popular a través del Govern central i el Govern de les Illes Balears tenen l'objectiu de controlar l'ideari dels centres escolars, instaurar el pensament únic i l'autoritarisme:

 • Les retallades de professorat als centres públics i concertats.

 • Augment dels alumnes per aula.

 • Declaracions continuades dels gestors polítics, especialment del president del

 • Govern i el conseller d'Educació, menyspreant els mestres.

 • Intent de confrontació des de la Conselleria d'educació contra les escoles.

 • Elaboració de legislació opressiva vers als docents.

La gran majoria de mestres ho són per vocació i la gran majoria també han protestat per les retallades econòmiques i socials, però han seguit fent la feina que la societat els ha confiat, la formació dels infants, el futur del nostre poble.

És per això que el grup municipal del PSM proposa al Ple l’adopció dels següents:

1.L’Ajuntament de Llucmajor reconeix la tasca dels mestres i, en aquests moments difícils, els mostra suport i solidaritat.

2. L' Ajuntament de Llucmajor demana la retirada de l'esborrany d'avantprojecte de llei reguladora de la convivència escolar i de l'autoritat del professorat, ja que vulnera tant els drets del professorat com de l'alumnat.

Com era d’esperar tant el portaveu del PSOE com el de Convergència, varen recolzar la nostra proposta i s’hi adheriren. ASI va dir que s’abstendria perquè no era un tema per debatre a l’Ajuntament.

I el PP -ai el PP- hi va votar en contra argumentant que hagués pogut recolzar el primer punt però que no trobava correcte que si era un esborrany demanéssim la retirada abans de ser llei.

De res varen servir els arguments que el millor moment era precisament ara, abans que s’aprovés una llei que ens retreu a temps passats que crèiem que no tornarien.

De res va servir explicar les retallades que pateixen les escoles i instituts, els deutes que els ofeguen o que encara no han cobrat les beques per llibres, menjadors i transport escolar del curs 2010-2011.

De res va servir explicar que els atacs que dirigents del PP fan contra les escoles, fins i tot el president, en res beneficia ni l’escola ni la societat.

De res va servir explicar que precisament l’esborrany s’ha de retirar abans de convertir en llei un document que, amb el pretext de regular la convivència escolar, és una amenaça per als mestres i en res beneficia la convivència, ni escolar ni social.

El PP de Llucmajor no està per donar suport als mestres i a la democràcia a les escoles, però ha après la lliçó que els envien des de Palma i des de Madrid. No han omplit cap de les promeses que feren durant la campanya, però recordau el lema que utilitzaven “canviadors”.

En això s’ha convertit el PP, en canviadors del model de país, de societat i d’escola; estan provocant un canvi per aconseguir implantar el neoliberalisme no només a l’economia, també a l’escola i a la societat i arribar a un model que creiem més que superat: unes classes dirigents ben formades i una societat inculta i submisa (i font de a d’obra    arata!).

Per desgràcia, el PP de Llucmajor fa d’escolanet d’en Bosch dels vídeos fantasma i els dinar de llagosta a Cabrera, del Bauzá antiautonomista i retallador per fer carrera personal a Madrid i del ministre de la gran wertgonya. Quina desgràcia de PP!

Jaume Tomàs Oliver
Portaveu del Grup Municipal PSM

Posted in Llengua, identitat . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Poca qualitat democrÓtica al plens de Llucmajor. El ple de desembre a l'ajuntament de Llucmajor.

psmllucmajor | 10 Desembre, 2012 18:10

El PSM de Llucmajor defensa, sempre ho ha fet, una democràcia participativa on tots els ciutadans puguin participar activament a la vida política del poble. Un pilar bàsic, per poder participar, és estar informat del debat que se produeix al principal òrgan de decisió dels Ajuntaments, els plens; i a l'Ajuntament de Llucmajor, la informació que se té dels plens és més aviat escassa.

És evident que l'equip de govern de l'ajuntament no hi creu en la democràcia participativa i per aquesta raó realitza els plens en dies i hores, on la majoria de la gent té difícil l'assistència. Dos detalls més d'aquesta, intencionada, dificultat d'accés a la informació i les decisions polítiques del municipi:

 • Fa uns mesos que l'enregistrament en vídeo dels plens s'ha deixat de fer, sense que hi hagi alternatives a curt plaç.

 • La web municipal, recentment estrenada, no ens ajuda gens, ja que fa anys que ni se publiquen ni els ordres dels dies ni un mínim resum o acta del que se debat al ple.

Així que hem decidit publicar-ho nosaltres, per permetre a qualsevol Llucmajorer pugui estar informat del que passa al seu ajuntament.

 (Segueix)

Posted in Participaci├│ ciutadana . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

El PSM de Llucmajor afirma que lĺaplicaciˇ que fa lĺAjuntament del Reglament de subministrament dĺaigua potable pot ser ilĚlegal

psmllucmajor | 11 Octubre, 2012 16:09

Els nacionalistes demanen al batle que rectifiqui
 

Els regidors del PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor entenen que l’aplicació de la disposició transitòria del Reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable de Llucmajor, que obliga a tenir comptador d’aigua individual a totes comunitats podria ser il·legal.
Els nacionalistes han enregistrat un escrit a l’Ajuntament, adreçat al batle, demanant que els serveis tècnics revisin tant el Reglament com la normativa de la CAIB sobre el tema, amb la finalitat que al proper Plenari l’equip de Govern pugui presentar una modificació.
Jaume Tomàs, portaveu del PSM a Llucmajor, ha declarat "que si bé el Reglament va ser aprovat per unanimitat i ningú hi va presentar al·legacions, consideram que per part de l'Ajuntament i l'empresa que gestiona l'aigua al municipi s'ha fet una mala lectura de l'àmbit d'aplicació, ja que l'obligació d'instal·lar comptadors segons indica una normativa d'ordre superior, el decret 55/2006 de la CAIB, només s'ha d'aplicar a les noves instal·lacions (posteriors al 2006), per la qual cosa la gran majoria de comunitats afectades inicialment, deixarien d'estar-ho”.“De la mateixa manera –
continua el portaveu- entenem que no hi ha motius per obligar a pagar tota l'aigua consumida per la comunitat al preu màxim”.


Miquel Serra, també regidor del PSM, ha afegit que "per altre banda, no és lògic que, havent-hi des de fa anys una normativa municipal i autonòmica que ja obligava a instal·lar comptadors individuals, aquesta obligació no s'hagués tingut en compte ni per part de l'Ajuntament ni de les empreses que han gestionat el servei d'aigua durant aquest temps, i s'hagi permès als promotors d’habitatges la connexió a la xarxa d'aigua municipals amb comptadors comunitaris. I justament ara, que la situació de crisi fa que moltes famílies ho passin malament els obliguin a fer una despesa que actualment no es poden permetre i que seria innecessària si l’Ajuntament hagués fet la seva feina quan tocava: en donar la llicència o el final d’obra o en donar el permís de connexió".


Els nacionalistes han aprofitat per deixar clar, que la instal·lació de comptadors individuals ofereix un seguit de millores als usuaris, com són l'estalvi d'aigua, el control real sobre el consum propi, major control sobre fuites i la millora de la pressió individual. Però, han afirmat “el procés cap a la universalització dels comptadors individuals s'havia de fer de manera justa i legal, i des de l'Ajuntament s'haurien de cercar sistemes d'ajuts, finançament o facilitats per incentivar-ho, enlloc d’obligar ara després d’haver fet deixadesa de les seves funcions com sembla que han fet”

Posted in General . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

PSM-IV-ExM demana que es reactivi de forma immediata el projecte de la Fundaciˇ Toni Catany

psmllucmajor | 31 Agost, 2012 09:15

 Els sobiranistes alerten que, si el Consell manté l’actual paralització, hi ha el risc que el fons del fotògraf s’ubiqui a Paris o Tokio

Avui, el portaveu de PSM-IV-ExM al Consell de Mallorca, Joan Font, i els regidors de PSM-Entesa Nacionalista a l’Ajuntament de Llucmajor, Jaume Tomás i Miquel Serra, han comparegut en roda de premsa per presentar les mocions que s’han registrat al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Llucmajor per tal reactivar la Fundació Toni Catany.

 

Segons ha explicat Joan Font, en l’anterior legislatura, Consell de Mallorca, Ajuntament de Llucmajor (PP) i el mateix Toni Catany varen posar en marxa aquest ambiciós projecte de centre fotogràfic internacional que està previst que albergui el valuós fons de Toni Catany, que, a més de la seva obra, inclou una important col·lecció de càmeres antigues i material divers relacionat amb la fotografia. El projecte també contempla allotjar el fons fotogràfic de Tomàs Montserrat.

Durant la passada legislatura el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell va aconseguir el finançament necessari per posar en marxa el projecte, a través de fons estatutaris i fons europeus. Paral·lelament, les tres parts nomenaren les persones que havien de formar part del Patronat Per tant, va quedar tot enllestit per constituir la fundació, passa prèvia per la cessió del llegat de Toni Catany i l’inici de les obres.

Joan Font apunta, però, que s’ha sabut que “incomprensiblement”, els actuals responsables del Departament de Cultura han declarat que “s’ha de replantejar el projecte”, sense especificar en quin sentit, i “el que és més preocupant, sense que s’hagi posat en coneixement de l’artista, Toni Catany”. Fins ara no ha transcendit quines  són les intencions de l’actual govern insular respecte al projecte. I, segons Joan Font, això fa pensar que “hi ha un desinterès i que no volen que es creï el centre fotogràfic.”

L’exresponsable del Departament de Cultura del Consell de Mallorca afirma que és preocupant que es deixi escapar un projecte d’aquest tipus perquè te un potencial importantíssim per desenvolupar el turisme cultural i avançar cap a la desestacionaltizació. En aquest sentit, critica que els actuals responsables politics  “sovint parlen de desestacionalitzar però si tenguessin una voluntat real de fer-ho no tendrien aquest projecte aturat durant un any.”

Per aquest motiu, tant al Consell de Mallorca com a l’Ajuntament de Llucmajor s’han presentat mocions sol·licitant la reactivació del projecte.

Per la seva banda, el portaveu de PSM-Entesa Nacionalista a l’Ajuntament de Llucmajor, Jaume Tomás, ha expresat la preocupació per la paralització del projecte Catany, que, fins ara, comptava amb un ampli consens i que està dotat dels recursos necessaris per fer-se realitat.  El regidor ha advertit del risc que, d’una banda, es perdi el finançament i s’hagin de retornar els més de 4 milions d’euros que s’han concedit pel projecte. De la mateixa forma que hi ha la possibilitat que, si el projecte segueix paralitzat, Toni Catany decideixi ubicar el seu fons a París o Tokio, ciutats que també pugnen per allotjar aquest valuosíssim llegat.

Tomás defensa que és un projecte estratègic pel desenvolupament econòmic de Llucmajor i de Mallorca, perquè la fotografia de Toni Catany és un reclam turístic a nivell internacional i el municipi no disposa de cap infraestructura cultural d’abast supramunicipal. A més te l’interés d’una ubicació propera a la platja i a Palma.

Per tot això, s’ha demanat als actuals responsables del Consell que no deixin perdre l’oportunitat i que activin de forma immediata la fundació Toni Catany. Centre Internacional de Fotografia.

 (Segueix)

Posted in Educaciˇ i cultura . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Proposta del PSM davant el possible tancament de la ResidŔncia per a Persones Majors

psmllucmajor | 01 Abril, 2012 07:23

 

Proposta del PSM davant el possible tancament de la Residència per a Persones Majors

 

El PSM està a favor de suprimir càrrecs de confiança, de suprimir lloguers, d’estalviar en la recollida de fems i en telèfons, de llevar despeses supèrflues, de pagar el que es deu i de reduir el deute. I està totalment en contra tancar la Residència per a majors, de reduir el personal de les escoletes, entre d’altres, com va estar en contra de tancar el Casal de Joves o de suprimir els educadors de carrer.

 

La qüestió és que si no es presentava un Pla abans de dia 31, l’Estat es quedaria les partides que envia cada mes i això significaria que no només hi hauria problemes a la residència, sinó que no es podria pagar cap nòmina ni una, ni les de la Residència ni les de cap servei municipal. Per això ens varem abstenir a la votació.

 

Però el tema no ha acabat, encara hi som a temps per fer propostes que facin possible la continuïtat de la Residència i d’altres serveis necessaris. No ho vam poder fer abans ja que dijous horabaixa ens donaven els papers i divendres matí a primera hora es votava. Aquí teniu algunes coses que proposarem:

 

 

POSSIBLES SOLUCIONS

 

1.- Si reduïm una part els sous dels regidors i es posa en marxa d’una vegada el cobrament de les multes urbanístiques podem aconseguir un mínim de 300.000 euros anuals.

 

2.- Per a enguany, és imprescindible que Consell i Govern facin una aportació d’emergència a la Residència. I d’aquí a final d’any hi ha temps per negociar una solució definitiva entre Ajuntament, Govern i Consell per mantenir-la oberta.

 

3.- Cercar també col·laboració i finançament extra per a les escoletes.

 

4.- Negociar amb l’empresa que gestiona la piscina de s’Arenal que se’n faci càrrec sense cost per l’Ajuntament o convocar un concurs públic.

 

5.- Que la majoria d’actuacions musicals de les festes les facin els diferents grups musicals del municipi a un preu raonable: això compensaria una mica el no rebre subvencions i a la vegada, sortiria més econòmic a l’Ajuntament.

 

Aquestes i altres propostes les presentarem al batle i a la resta de regidors, per poder aconseguir una bona solució pels ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi.

 

 

Joana Lluïsa Mascaró Melià i Jaume Tomàs Oliver

(regidors del PSM)

Posted in Gast˛rum, amics i corrupteles . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Un dia trist, molt trist. (Intervenciˇ de Joana LLu´sa Mascarˇ al ple extraordinari de 30-03-2012

psmllucmajor | 30 Marš, 2012 17:05

En primer lloc permetim un reconeixement molt sincer al personal que ha hagut de fer feina de valent aquestes darreres setmanes, llevant moltes hores a la família, per poder tenir tota la paperassa a punt i fer possible que els proveïdors puguin cobrar.

Moltes gràcies a tots, especialment a la interventora, a l’economista i als administratius que han treballat amb ells.

DIA TRIST

Dit això, avui és un dia trist, molt trist.

Avui som aquí, per desmantellar part de l’estat del benestar dels llucmajorers i llucmajoreres, de tots els residents al nostre terme.

Ho hem patit els darrers mesos amb l’arribada del PP als governs de Mallorca i de les Illes Balears, també amb l’arribada del PP al Govern d’Espanya; i ara es consolida a Llucmajor amb aquest Pla que estan obligats a presentar per poder resoldre la nefasta gestió de més de 20 anys de PP a la Casa de la Vila.

COM HEM ARRIBAT A AQUESTA SITUACIÓ

Fins i tot, una servidora, que segurament som la que més ha treballat amb els números d’aquesta casa i més ha insistit en què s’havia de posar remei, vaig quedar esborronada quan els vaig veure tots junts els números.

Un romanent de tresoreria negatiu de 27 milions, esborrona. Almenys a mi me va esborronar.

I el reconeixement dels 16 milions d’euros de pendents de cobrament, que en realitat no són pendents de cobrament: No els vull dir què me va provocar!

Els ho havíem dit a cada pressupost i a cada liquidació, que era impossible que arribessin.

Els ho hem dit i avui ho tornaran sentir (si ho volen escoltar).

Hem arribat a on hem arribat perquè durant anys i anys, han falsejat els ingressos, pressupostant partides que mai han arribat.

Hem arribat on hem arribat, perquè han gastat encara més que allò que havien pressupostat. Han gastat i han malgast. Perquè durant anys també se’n tudaren molts:

 • càrrecs de confiança

 • festes i berbenes gratuïtes amb figures de primer nivell que ens costaven una fortuna

 • lloguers

 • estudis i treballs tècnics

I si volien fer obres, anaven als bancs a demanar més doblers.

I durant anys anaven afegint factures al munt de “pendents de pagament” o feien “endosos” passant de tenir el deute amb algunes empreses a tenir-lo amb els bancs.

I a casi cada plenari, a l’hora d’aprovar el pressupost, o la liquidació o de revisar les resolucions de batllia, avisàvem que arribaria un punt en què la situació no tendria remei.

I ha arribat!

Però per nosaltres, per la gent del PSM, no és cap consol poder dir JA US HAVÍEM AVISAT!

I no ho és perquè qui pagarà els plats romputs seran les persones que hi ha la residència i les que confiaven anar-hi algun dia. I les seves famílies (si en tenen) que hauran de cercar una solució (més “correntsos” que aviat).

Pagaran els plats romputs les famílies que tenen infants a les escoletes, les que tenen fills o filles a l’escola de música o a la banda...

Pagaran els plats romputs les persones que enviareu a l’atur.

Els s’arenalers que no només no podran anar a la piscina, sinó que hauran d’esperar uns anys més a tenir els aparcaments i veure la Plaça Reina Maria Cristiana en les condicions que es mereix una zona com aquella.

I pagaran els plats romputs totes les famílies quan els arribi el rebut de la contribució que ja s’havia incrementat prou fa uns anys.

Més del 22%; incrementau l’IBI, més del 22% senyor batle!

PERVERSIÓ RDL 4/2012

La única cosa positiva de tot això és que empresaris i proveïdors podran cobrar.

Perquè les obligacions del RDL 4/2012 als ajuntaments són d’una gran perversitat, ja que:

 • Hipoteca l’autonomia municipal

 • Imposa un model ultraliberal d’administració pública, obligant a que els serveis siguin pels que se’ls poden pagar.

 • Consolida la perversió del model econòmic especulatiu que ha provocat la crisi: El Banc Central Europeu, el banc de la Unió Europea, deixa doblers als bancs (que han contribuït i molt a la crisi) a un interès de l’1%. I els bancs els deixen als Estats de l’Unió Europea al 5%. Un escàndol impresentable i rebutjable
 • Insisteix en la reducció del dèficit a costa de desmantellar l’estat del benestar, quan el dèficit entre allò que paguen i allò que reben els ciutadans de les Illes Balears a l’Estat és el 14% (més de 3.000 milions d’euros), pràcticament el mateix que el Pressupost de la Comunitat Autònoma.

 

NECESSITAT D’UN PLA DE SANEJAMENT

De totes maneres, a Llucmajor, independentment del RDL 4/2012, era més que necessari fer un Pla de sanejament i arreglar d’una vegada els comptes de la Casa de la Vila.

Si ho haguessin fet abans, avui no seríem aquí.

O hi seríem amb unes propostes molt més assumibles per nosaltres, però sobretot molt més assumibles pels ciutadans.


ALGUNES DE LES MESURES QUE PROPOSEN HO SÓN ASSUMIBLES:

 • Eliminació dels càrrecs de confiança (els ho vam demanar quan van dur les retallades al personal i no ho van voler fer)

 • Reducció de costos de la recollida de fems i de la selecció de residus (fa molts anys que ens haguéssim pogut estalviar el sou d’una persona que vàreu col·locar dins EMAYA)

 • Supressió de lloguers

  • (Per cert, perquè es preveu indemnització per rescissió de contracte a l’empresa que gestiona la piscina de s’Arenal i no se’n preveu per rescindir el lloguer de sa Farinera?)

 • Els estalvis en comunicacions


Totes aquestes són mesures assumibles, pel PSM, i sobretot pel poble.

Però no podem assumir de cap manera, no hi podem donar suport, perquè no en podem ser còmplices ja que no en som culpables és:

 • Increment del 22, 6 de l’IBI

 • Tancament de la Residència de majors

 • Reducció de personal a les escoletes

 • D’ajornar els aparcament i millorar la Plaça R. M. C.

Això no ho podem assumir de cap manera.

ABSTENCIÓ

Era més necessari sanejar lahisenda municipal, però ho fan massa tard.

Com li deim abans, la única cosa positiva és que els proveïdors podran cobrar els 21 milions d’euros que els devem, i això és necessari i urgent.

Per això el nostre vot serà abstenció.

Posted in Gast˛rum, amics i corrupteles . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24 25 26  SegŘent»