facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

Poca qualitat democràtica al plens de Llucmajor. El ple de desembre a l'ajuntament de Llucmajor.

psmllucmajor | 10 Desembre, 2012 18:10

El PSM de Llucmajor defensa, sempre ho ha fet, una democràcia participativa on tots els ciutadans puguin participar activament a la vida política del poble. Un pilar bàsic, per poder participar, és estar informat del debat que se produeix al principal òrgan de decisió dels Ajuntaments, els plens; i a l'Ajuntament de Llucmajor, la informació que se té dels plens és més aviat escassa.

És evident que l'equip de govern de l'ajuntament no hi creu en la democràcia participativa i per aquesta raó realitza els plens en dies i hores, on la majoria de la gent té difícil l'assistència. Dos detalls més d'aquesta, intencionada, dificultat d'accés a la informació i les decisions polítiques del municipi:

 • Fa uns mesos que l'enregistrament en vídeo dels plens s'ha deixat de fer, sense que hi hagi alternatives a curt plaç.

 • La web municipal, recentment estrenada, no ens ajuda gens, ja que fa anys que ni se publiquen ni els ordres dels dies ni un mínim resum o acta del que se debat al ple.

Així que hem decidit publicar-ho nosaltres, per permetre a qualsevol Llucmajorer pugui estar informat del que passa al seu ajuntament.

PLE DE DESEMBRE

 1. Aprovació d'acta

  Aprovada sense modificacions

 2. Prendre coneixement de les resolucions de batlia

 3. Donar compte de l'informe de intervenció relatiu al compliment de la llei 15/2010

  Aquesta llei (contra la morositat) obliga a les administracions a donar compte de les factures pendent de pagament cada tres mesos.

  Intervenció presenta factures per un valor total de 3,08 Milions d'euros, de les quals destaquen 6 factures d'interessos de demora per valor de 3,00 milions d'euros (2 milions els reclama TIRME i l'altre. dos empreses constructores).

  El PP va defensar la seva gestió i la transparència d'aquesta mesura i espera que el gruix d'aquestes factures.
  Els PSOE va agrair la feina d'intervenció i criticà l'acumulació d'aquest deute.

  El PSM va comentar que una llei que va entrar en vigor al juliol del 2010 se duia per primer cop al ple al final de 2012. Què lamentava profundament la gestió de l'ajuntament i la presència de factures reclamant interessos de demora. Sobre tot les de TIRME, ja que l'ajuntament ha recaptat puntualment als llucmajorers per aquest concepte i no s'entén el deute pendent amb aquesta empresa que ara provoca els interessos de demora.

  El PP va defensar la gestió passada i present, dient que el gruix d'aquestes factures no se pagaven ja que estaven sotmeses a objeccions per part dels tècnics, no era una decisió política o tècnica. I esperava que en breu se solucionassin a favor del ajuntament.

 4. Donar compte d'objeccions i d'expedients de reconeixement extrajudicial d'obligacions

  Se presenten 3 factures:

 • Combustible de policia i brigada

 • Menjar de la residencia

 • Neteja de instal·lacions municipals

El batle informa que el concurs per subministrar tant combustible com aliments ha quedat desert una altre pic. Per la qual cosa, i amb la necessitat de seguir adquirint aquests productes, s'ha de fer aquest reconeixement d'obligacions. Al mateix temps informa d'una objecció feta per intervenció referent a les nòmines de novembre i desembre on no s'han tengut en compte les noves instruccions per a la retribució de les baixes dels funcionaris.

El PSM va mencionar una altre objecció feta per intervenció on se reclamava l'elaboració d'un registre de llocs de feina.

El batle va respondre que existeix un registre, si bé és bastant antic, i que fan feina en aquest sentit.

 1. Proposta d'aprovació de la subscripció dels convenis amb les entitats ADDA i el fons Mallorquí de solidaritat i cooperació

  El plenari per unanimitat aprova la subscripció dels convenis. El PSM valora la feina realitzada per les dues entitats.

 2. Proposta de suspendre varis convenis i deixar-los sense efecte per tal de donar compliment al pla d'ajust aprovat per la corporació

  El batle informa que per donar compliment al pla d'ajust s'ha de suspendre convenis signats amb entitats esportives i culturals del municipi.
  El PSOE s'oposa i utilitza com argument que la seva oposició a pla d'ajust.

  El PSM s'absté, reconeix la necessitat de negociar a la baixa aquest convenis, provocat per la situació econòmica actual de l'ajuntament, però considera una barbaritat llevar tota les ajudes als clubs esportius que tan bona feina fan en foment de l'esport base.

  El batle comenta que no donar ajuda econòmica no vol dir no ajudar als clubs, ja que els hi deixa les instal·lacions municipals. Però diu que seguirà la línia “una competència, una administració”, i que l'ajuntament no té competència en esports.

 3. Proposta d'aprovació per a la concertació de les operacions de tresoreria

  Per primer pic, se duen a ple, la concertació de les operacions de tresoreria (polisses de crèdit) i se faculta al batle per contractar-les. Aquestes polisses tenen una vigència de un any, i a final d'any toca renovar-les. Fins ara ho feia el batle, però a partir d'ara ha de ser el ple qui ho autoritzi. Aquestes operacions de tresoreria tenen un import total de 5.478.289 €.
  Vots a favor del PP (12) i PSOE i PSM s'abstenen (5+2)

 4. Moció convergència per les Illes, per a la contenció de la pressió fiscal a les Illes Balears

  Retirada per absència del sr. Vives

 5. Propostes de demolició/retirada d'obres i instal·lacions sense la preceptiva llicència municipal.

  Aprovades per unanimitat.

 6. Donar compte de l'acord de col·laboració entre l'ajuntament de Llucmajor i INTRESS per la utilització d'espais per als serveis d'orientació i inserció laboral que gestiona l'entitat.

  Aprovat per unanimitat.

 7. Precs i Preguntes

  El portaveu del PSOE va demanar per els pressupostos, els quals fa dos mesos que se posposen, la qual cosa no tenia sentit tenint com tenen majoria absoluta, i que aquesta actitud el feia malpensar de que amagaven qualque cosa. El batle va criticar enèrgicament la actitud obstruccionista del PSOE i la seva manca de propostes en general i en el tema de pressupostos en particular. Va dir que no hi haurà novetats importants respecte a l'esborrany lliurat als partits de l'oposició a l'octubre. I va anunciar que si no hi ha cap de nou se duran al proper ple de gener.

  La regidora del PSOE, Sra. Solano, va demanar per la desaparició d'un tros de tapa de claveguera al carrer terral de s'Arenal, la qual cosa considera és perillosa. El batle informa que el municipi ha sofert recentment una sèrie de robatoris. Cablejat a Sa Torre i Polígon i que aquesta tapa també havia estat també robada.

  El portaveu del PSM, Jaume Tomàs, va demanar en quin estat estava el concurs per dotar d'un local a la banda de música i per les reunions que l'ajuntament ha tengut amb el Consell de Mallorca per tornar a impulsar la fundació Toni Catany.

  El batle va respondre que no havia cap decisió definitiva amb el tema del local de la banda, que el concurs ha quedat desert i que en breu se donarà una solució definitiva.

  Referent a la fundació Toni Catany, dir que s'ha demanat la prorroga al govern central per justificar les despeses i que a la reunió se va xerrar d'impulsar definitivament la constitució de la fundació Toni Catany. Que segurament se modificaran els estatuts, per actualitzar-los.

Categoria: Participació ciutadana. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix

Comentaris

Publica el teu comentari. Faig servir la moderació per evitar, exclusivament, spam.