facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

Pressupost municipal de 2013

psmllucmajor | 11 Març, 2013 11:01

La cara fosca del superàvit


Diuen que hi ha 3 tipus de mentides: les mentides petites, les mentides grosses i les estadístiques.

Segurament el pressupost que el Partit Popular de Llucmajor ha presentat i aprovat a l'Ajuntament mereix una categoria especial. Un detall per veure la falta de credibilitat que té el PP de Llucmajor a l'hora de presentar pressupostos el trobaríem en el fet que, si féssim el balanç total dels superàvits dels pressupostos que ha presentat aquests darrers 22 anys, ens donaria un balanç positiu de 25 milions € i tots sabem que aquesta quantitat no és la que presenta el calaix municipal. La realitat és un balanç negatiu de 55 milions d'euros.


El nostre batle, lluny de diferenciar-se dels seus predecessors, ha caigut en els mateixos errors: partides d'ingressos inflades, despesa sense control i, sobretot, cap solució als problemes reals de la gent. Perquè en tota aquesta gran mentida, que són aquests pressupostos, hi ha una gran veritat: els ciutadans de Llucmajor cada vegada paguen més i reben menys i pitjors serveis. Inflats a impostos a canvi de molt molt poc.


Analitzem els punts que, a parer nostre, mereixen més atenció d'aquests pressuposts.


Ingressos

La gran variació dels pressuposts, respecte a l'any anterior, la trobam a la part d'ingressos: passam dels 34,5M€ pressupostats el 2012 a 37,3M€ el 2013 (+8%).

Aquest augment no està fonamentat en una gestió primorosa per part de l'equip de govern. Les causes d'aquest augment d'ingressos són un benvingut increment de l'aportació a l'Ajuntament per part de l'Estat i, sobretot, l'augment del 12% de l'IBI que paguen els ciutadans. Criticam rotundament l'augment d'impostos en temps de crisi. A les èpoques de bonança econòmica s'han d'omplir els calaixos per suportar els anys de dificultat. I el nostre equip de govern a Llucmajor ha fet tot el contrari.


D'igual forma posam en dubte, perquè així ho indiquen les xifres de liquidacions passades, que se pugui recaptar el que s'ha pressupostat de certes partides d'ingressos. Una altra vegada sorgeixen partides inflades. Encara no hem acabat de donar de baixa 16M € de partides inflades d'anys passats i ja tornam a caure en el mateix error. També criticam que les aportacions del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca es redueixin un 13%.


Multes urbanístiques

No ho fan tot malament: a proposta del PSM hi ha una partida d'ingressos que ha augmentat. Són les sancions per infraccions urbanístiques. Si la suma per aquest concepte el 2011 i 2012 va ser poc més de 1000€, per al 2013 s'espera que superin en molt els 150.000€.

S'han d'impulsar aquests tipus de mesures per la seva doble vessant: són una font d'ingressos notable que només repercuteix damunt de l'infractor i, sobretot, augmenten el control urbanístic que du associat, i això farà que Llucmajor deixi de ser un municipi lax en temes urbanístics.


Polítiques actives d'ocupació

El passat mes de desembre hi havia 3.118 aturats al municipi de Llucmajor. Una xifra mai assolida al nostre municipi, i que necessita que tots facem el màxim esforç possible per disminuir-la. Per això ens preocupa la reducció de la partida destinada a polítiques actives d'ocupació.


Les escoletes

Durant el 2012 l'Ajuntament va acomiadar 8 educadores i 8 auxiliars de les escoletes i va modificar els preus de les escoletes públiques. Ambdues decisions tenien la finalitat d'estalviar fins a 245.000€. La realitat, un any més tard, és molt diferent: l'estalvi de personal ha quedat diluït per la baixada d'ingressos per matrícules. És a dir, s'han incrementat el preus públics, s'ha reduït la qualitat del servei i, sobretot, 16 professional han quedat al carrer sense que les arques llucmajoreres n'hagin tret profit.


Escoles

L'educació ha de ser una prioritat en qualsevol societat moderna i l'Ajuntament ha de complir les seves obligacions en matèria de manteniment i conservació del centres d'educació infantil i primària. És la seva obligació i fins ara el manteniment ha estat deficient. Sol·licitam i esperam un canvi de direcció en aquest sentit.


Residència

Ens alegra saber que la veu clara i rotunda del poble va fer recular la primera voluntat de l'equip de govern de l'Ajuntament de tancar la Residència. S'ha de continuar fent feina, s'han de cercar formes per millorar la gestió de les Residència i per aquest camí trobaran el nostre suport.


Inversions

Valoram positivament les inversions proposades als pressuposts, la renovació de part del parc mòbil policial i la millora dels camins ens pareixen inversions molt necessàries.

Però les trobam insuficients, problemes com són els aparcaments de s'Arenal, inversió a la reforma de la Platja de Palma o instal·lacions esportives a les urbanitzacions se aplacen quan les consideram inversions urgents per al municipi.


Reducció del sous i dietes dels regidors

Vivim una època on des de les institucions se demanen enormes sacrificis als nostres veïnats, i és normal que les mirades dels ciutadans es girin cap als que ocupam càrrecs polítics i ens exigeixin els mateixos sacrificis.

No estam en contra que els polítics cobrin un sou digne per la seva dedicació. Ben al contrari, ja que si no fos així només es podrien dedicar a la política els que tenen recursos suficients per poder viure sense fer feina. Però, en aquests moments en què s'obliga els ciutadans a fer tants de sacrificis, és lògic que els regidors també facem un esforç de contenció. Als pressuposts del 2013 hi ha previst que 15 regidors cobrin dedicacions exclusives o parcials i que els altres 6 cobrin dietes per assistència a plens. El cost total és de més de 550.000€ i s’hi ha d’afegir el cost de la seguretat social.

Per aquest motiu vàrem proposar, sense èxit, la reducció del cost dels regidors amb dedicació parcial, unificant o eliminant regidories i reduint la quantitat que reben els regidors amb dedicació parcial. Dels 32.000 € anuals passaríem a uns 20.000. D'igual forma, es va proposar una reducció similar als membres de l'oposició. L'estalvi calculat per aquesta mesura, uns 180.000 € per any, es podrien utilitzar per recuperar les subvencions a clubs esportius i associacions culturals del terme.


Interessos i 1.500 € de deute per habitant

A prop de 2.440.000 € pagaran els llucmajorers en matèria d'interessos per finançar un deute que 31/12/2012 era de 49.2 M€ + 6M€ d'operacions de tresoreria. Quantitat que ens apropa als 1500 € de deute per habitant. Això situa els llucmajorers en el dubtós honor de ser el municipi de les Illes Balears amb més deute per habitant.

I tot gràcies, i encara no ho hem sentit admetre a ningú dels responsables, a la mala gestió del PP durant els darrers 20 anys.


Miquel Serra Teruel

Regidor del PSM a l’Ajuntament de Llucmajor

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix

Comentaris

Publica el teu comentari. Faig servir la moderació per evitar, exclusivament, spam.