facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

CLUB NÀUTIC DE S’ARENAL: QUAN LA MESURA PASSA

psmllucmajor | 18 Març, 2013 10:07

El passat mes de desembre, uns veïnats llucmajorers, s'arenalers i també alguns socis del Club Nàutic de s'Arenal, es posaren en contacte amb el Grup Municipal del PSM per fer palesa la seva preocupació per les intencions de la directiva del CNA de dur a terme una ampliació del club. Ens informàrem sobre el tema i vist que el projecte estava en període d'exposició pública, vàrem sol·licitar veure el projecte i el corresponent informe d'impacte ambiental.

Després de no poques dificultats "tècniques" ho aconseguírem, i el que ens havien dit aquest grup de persones es va quedar curt. Tot i que l'informe d'impacte ambiental sembla fet a mida, el que diu ens va preocupar i molt: l'ampliació suposaria doblar la superfície actual del club, per aconseguir 120 amarraments per a iots d’entre 20 i 50 m. d'eslora.

Una ampliació exagerada
El projecte proposa allargar l’actual l'espigó cap a la mar i canviar l'entrada de les barques que passaria a estar davant Son Verí. Per això la previsió de la línea d’arena de la platja doblarà l'existent (per banyar-nos fins als genolls haurem de caminar 350 metres). Algú potser tengui curiositat per saber el perquè d'aquest impacte i de com ens pot afectar més endavant. La cosa funciona així: l'aigua erosiona la part central de la badia i, per corrents marins, s'enduu l'arena cap als laterals, i si no troba obstacles la mateixa correntia la torna depositar al centre. Així un pic i un altre, però quan es troba amb un obstacle, com l’espigó del Club Nàutic, l'arena se sedimenta i les platges cada dia són més grans, i com més gros sigui l'espigó mes greu serà la sedimentació.

La mar tornarà claveguera
A més, l'acumulació d'arena tapa les praderes de posidònia (les algues), que quan moren enriqueixen l'aigua amb el seus minerals. Si no hi ha aquest enriquiment apareixen bacteris anaeròbics (que no necessiten oxigen per viure) i produeixen substàncies que fan mala olor i, a poc a poc, la mar torna de color verd tèrbol i aviat tenim una claveguera. I aqueixes premisses d'una platja erosionada i molt crescuda, que provocaran la pèrdua de qualitat de l'aigua, ens duran una conseqüència molt greu: el turisme, la indústria hotelera, el petit comerç, i la població en general en quedaran afectats.

Feines brutes davant tohom
Però això no és tot. Fan una explanada de 8.000 m2 (quasi com un camp de futbol ) per destinar-la a varar i reparar  els iots que han de venir. Això implica que els veïnats de Son Verí, o els banyistes de la platgeta de Sant Antoni, o els qui prenen el sol damunt les roques, com a vista principal tendran un caramull de barques (algunes de molt grosses, això sí) tapades amb lones i gent fent feina al seus voltants, amb tot quan implica de renou i pols un dia d'estiu. El projecte afecta directament una clapa de posidònia d'uns 100 m2 i indirectament a la reserva marina de Cap Enderrocat i Regana, on tenen previst abocar-hi part del material sobrant de les excavacions que no es consideri contaminat.

Al·legacions i debat en el plenari
Per aquestes i d’altres raons ens decidírem a presentar al·legacions davant la Direcció General de Costes i Ports de les Illes Balears i també una moció a l'Ajuntament de Llucmajor per demanar el posicionament en contra de aquest macroprojecte. Arribat a aquest punt vull dir que no estam en contra de l'ampliació del Club Nàutic de s’Arenal. Estam en contra d’aquest projecte, que ens sembla faraònic, mal calculat ecològicament, d'un gran impacte visual (vist des de la zona de Palma semblarà un moll comercial), que provocarà fractura social, i fins i tot serà insostenible econòmicament pel mateix club (això preocupa també els socis).

Encara no ens han contestat les al·legacions, però la moció la debatérem al ple del 20 de gener i no es va a aprovar pels vots en contra de PP-ASI, amb arguments que “Això no és competència de l'Ajuntament”, “Si hi ha informes tècnics favorables per alguna cosa deu ser”, o “Que no entenien com demanàvem actuacions dins la Platja de Palma, i quan fan alguna cosa ens hi oposam”. La gent del PSM estam a favor, i ben necessari que ens pareix, que es facin actuacions per millorar tota la zona, i lamentam que s’hagin paralitzat moltes de les millores previstes pel Consorci. Però no podem repetir errors del passat i apostar per macroprojectes que tenen un efecte ambiental, visual, ocial i econòmic tan negatiu per a la zona.

No repetir errors
I no som els únics que pensam que l’actual proposta del CNA és exagerada. El GOB així ho ha manifestat. Però també un tinent de batle de l'Ajuntament de Palma, Andreu Garau (del PP, com el nostre batle) va fer unes declaracions manifestant que podria esser un projecte negatiu per a la zona. I també hi ha un informe del Consorci de la Platja de Palma que explica que l’ampliació serà negativa per a la Platja. Després de molt de debat al ple de l’Ajuntament, des del PP ens contestaren que no veien la negativitat del projecte.

I tot això me du a una reflexió personal: Si cada poble té els governants que es mereix, els llucmajorers en el passat en degueren fer alguna de molt grossa.
 


Jaume Tomàs Oliver
Portaveu del grup municipal del PSM a l'Ajuntament de Llucmajor

Categoria: Territori, medi ambient. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix

Comentaris

Publica el teu comentari. Faig servir la moderació per evitar, exclusivament, spam.