facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

L'Ajuntament: molts d'estudis, pocs projectes, cap pesseta...

psmllucmajor | 09 Gener, 2007 21:28

L’Ajuntament de Llucmajor, des de fa molt de temps, dedica bona part del pressupost municipal a contractar treballs tècnics que no sabem prou quina finalitat tenen –alguns semblen contractacions encobertes de personal de confiança- i a estudis de projectes –molts adjudicats sense publicitat- que després no es converteixen en inversions reals.

L’AGENDA LOCAL 21 ENS COSTA 122.109 EUROS

Dins l’apartat de treballs tècnics, podem posar com a exemple entre molts altres els referents a l’Agenda Local 21 que l’Ajuntament posà en marxa el 2003, i que havia de ser la planificació estratègica del terme municipal feta en clau de sostenibilitat i on “els protagonistes i els destinataris del procés eren tots els ciutadans i ciutadanes de Llucmajor”. Un projecte que havia d’implicar la totalitat de la societat civil municipal, i que necessitava “aconseguir un ampli consens i participació ciutadana”.

La realitat ha estat ben diferent: en tres anys, la única participació que hi ha hagut va ser una reunió amb representants de les entitats per constituir el Fòrum (devers el maig de 2005), però ni s’han creat les comissions de participació, ni hem vist cap planificació estratègica feta en clau de sostenibilitat.

El que si hem vist han estat els doblers que s’hi han destinat: 122.109 euros adjudicant consultories i assistències tècniques a empreses contractades per procediment negociat sense publicitat: Argei SL, Promociones Arabesco SL, Zarco Consulting SL, Gadeso SL, Conamba SL, i Satis Multigestió SL. Curiosament, les dues primeres són la mateixa societat amb diferent nom comercial, i la darrera, així com al currículum d’algunes de les persones que hi treballen, aporten com a mèrits “col·laboracions” amb Promociones Arabesco, Argei i Zarco Consulting.

ELS ESTUDIS TAMBÉ COSTEN DOBLERS

A principis de 2005, ja parlant d’estudis, l’Ajuntament pagà 25.520 euros per un “estudi d’alternatives de la travessia” que va proposar la realització d’un projecte per convertir les rondes en una espècie de bulevard: passeig per a vianants, carril bici, arbres, ... La proposta no estava malament, el problema és que després de l’estudi no hi ha hagut bulevard. Ni n'hi haurà el 2007.

Per l’agost de 2006 pagaren 28.980 euros per un “estudi de mobilitat al casc urbà” que de moment desconeixem en què consisteix, quines són les propostes que fa. Allò que sí sabem és que tan aquest com l’anterior els ha realitzat Global PM Consultores, la mateixa empresa que va fer l’estudi sobre l’adjudicació de l’hospital de Son Espases i que tant polèmica ha provocat.

Prest es contractarà una altra empresa per a un “estudi de viabilitat” per fer aparcaments subterranis a s’Arenal. Construir aparcaments subterranis a una zona urbana i turística com s’Arenal fa necessari la realització d’aquest estudi, però, si realment es vol dur endavant amb garanties, s’hauria de convocar un concurs obert a qualsevol empresa. Això, a més de transparència en el contracte, donaria la possibilitat de triar entre diferents ofertes que podrien aportar millores tècniques i econòmiques. Però l’equip del PP de Llucmajor prefereix els procediments negociats sense publicitat.

També n’encomanen algun a LLEMSA. El mes de juny de 2006, l’Ajuntament li demanà a LLEMSA (que deu haver contractat a una altra empresa) la realització d’un estudi de viabilitat d’un projecte de centre cultural a un solar municipal a Sa Torre, per “analitzar la viabilitat tècnica, constructiva i financera”. En aquest cas, com que encarregar noves tasques a LLEMSA ha de passar per Plenari, hi vàrem votar en contra i els arguments són clars: l’Ajuntament té els terrenys, té tècnics per decidir què es pot construir i com, tots coneixem la necessitat d’infrastructures culturals i educatives (a Sa Torre i a tot el terme) i molts sabem que financerament l’Ajuntament està malament, per tant, per què gastar en estudis? La proposta del PSM era decidir si primer es feia una escoleta o un centre cultural i destinar els doblers al projecte de construcció. Però Lluc Tomàs i el seu equip optaren una altra vegada per un “estudi”.

PER QUÈ PODEN SERVIR ELS ESTUDIS?

No ens estranyaria tampoc que les propostes dels diferents estudis pagats amb doblers públics, i que ara dormen dins algun despatx, servissin de programa electoral al Partit Popular: una escoleta i un centre cultural a Sa Torre, aparcaments subterranis a s’Arenal, convertir les rondes en un bulevard, ..., fins i tot són capaços de proposar “fer protagonistes de l’Agenda local 21 tots els ciutadans i ciutadanes de Llucmajor”.

Mentre se paguen estudis i treballs tècnics, a la Casa de la Vila els doblers cada any s’acaben el primer mig any i per arribar al final, han d’anar als bancs a renegociar operacions de tresoreria per anar tirant fins que s’aprova el nou pressupost. Si l’Ajuntament fos una empresa privada, fa temps que l’haurien declarat en fallida i hauria tancat.

Joana Lluïsa Mascaró Melià Portaveu del PSM a l’Ajuntament de Llucmajor

Categoria: Gastòrum, amics i corrupteles. Comentaris: (6). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix

Comentaris

Publica el teu comentari. Faig servir la moderació per evitar, exclusivament, spam.